Sökning: "non-reductive"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet non-reductive.

 1. 1. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 2. 2. Naturalizing God? : A Critical Evaluation of Religious Naturalism

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Theology, Uppsala University

  Författare :Sven Mikael Leidenhag; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religious naturalism; naturalism; science and religion; emergence theory; panentheism; panpsychism; theism; Willem Drees; Charley Hardwick; Ursula Goodenough; Karl Peters; Gordon Kaufman; Stuart Kauffman; Loyal Rue; pragmatism; eco-ethics; eco-theology.; Philosophy of Religion; Religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This thesis seeks to critically evaluate religious naturalism as a position in the dialogue between science and religion. I seek to explicate the major topics of debate within religious naturalism (chapter 2), as well as the naturalistic and religious aspects of religious naturalism. LÄS MER

 3. 3. Belief & Desire: the Standard Model of Intentional Action — Critique and Defence

  Detta är en avhandling från Björn Petersson, Dep. of Philosophy, Kungshuset, Lundagård, SE-222 22 Lund

  Författare :Björn Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; Michael Smith; David Hume; Donald Davidson; akrasia; 2nd order desires; reasons; understandings; intention; propositional content; tendency; desire; disposition; belief-desire model; motivation; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : The scheme of concepts we employ in daily life to explain intentional behaviour form a belief-desire model (BD model), in which motivating states are sorted into two suitably broad categories. The BD model embeds a philosophy of action, i.e. LÄS MER