Sökning: "personalism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet personalism.

 1. 1. Etikens ontologiska grund : En analys av Lev Karsavins personalism

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elena Namli; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; L. Karsavin; H. Bergson; F. Dostoevsky; Russian philosophy; personalism; personality; time; all-temporality; all-unity; moral experience; dialogue; ontology; Christian ethics; moral philosophy; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This study has the following aims: to survey and elucidate the personalistic philosophy found in the work of the Russian philosopher Lev Karsavin (1882-1952); to analyse his ethics and elucidate its relation to ontology and personality theory; and to critically examine Karsavin's ethics. Karsavin's philosophy is considered with respect for its distinctive character, in which ethics is not constructed as an autonomous theory, but rather is integrated with metaphysics and personality theory. LÄS MER

 2. 2. Constructivism, Essentialism, and the Between : Human Being and Vulnerability in Judith Butler, Steven Pinker and Colin Gunton

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Theology, Uppsala University

  Författare :Joseph Sverker; Uppsala universitet.; Teologiska högskolan Stockholm.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews; Judith Butler; Steven Pinker; Colin Gunton; theological anthropology; social constructivism; social constructionism; biologism; essentialism; biologist essentialism; evolution; school; differentiation; christology; doctrine of the Trinity; interpellation; evolutionary psychology; nature nurture; vulnerability; body; individual; person; individualism; personalism; kenosis; self-giving; recognition; feminism; relational ontology; weak ontology; relations; relationality; time; freedom; performativity; culture; environment; dependence; independence;

  Sammanfattning : This dissertation explores the division between biology and the social by means of Christian theology. The question is approached by reading and interacting critical theorist Judith Butler, psycholinguist Steven Pinker and theologian Colin Gunton.With Gunton the author argues that a relational, but ‘weak’, ontology is needed. LÄS MER

 3. 3. Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig : En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Brodd; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop Erling Eidem; the German Church Struggle; World War II; Ecumenical organisation; Personalism; Activism; Ekklesiology; the Doctrine of the two Regiments; bishop George Bell; the Swedish Vicar in Berlin; Birger Forell; the common Guilt; Peace and Reconciliation; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This Study is concentrated on the Swedish Archbishop Erling Eidem during the German Church Struggle and the Second World War. Sweden was a neutral Country and Eidem did not want to do something that wasn’t congenial with the Swedish State. He has been criticized for being a by-stander when he was expected to be an activist. LÄS MER

 4. 4. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 5. 5. Person, relation och Gud: Konstruktionen av ett relationellt personbegrepp i nutida trinitarisk teologi

  Detta är en avhandling från Bo Sandahl, Bjerehov 9 B, S- 23734 Bjärred, Sweden

  Författare :Bo Sandahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; face; analogy; ontology; individualism; individual; Personalism; self; subjectivity; subject; Trinitarian Theology; Trinity; God; Person; relationality; relation; and the other .; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Första delen: Kontextualisering av trinitariska personbegrepp Kapitel ett: Inledning Avhandling analyserar och diskuterar konstruktionen av ett relationellt personbegrepp i nutida trinitarisk teologi. Det större sammanhanget för avhandlingens tema är den nutida filosofins och teologins fokusering på relationaliteten och ’den andre’. LÄS MER