Sökning: "theoretical psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 329 avhandlingar innehållade orden theoretical psychology.

 1. 1. An Inquiry into Satisfaction and Variations in User-Oriented Elderly Care

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Psychology, University of Gothenburg

  Författare :Petri Kajonius; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Psykologi; Satisfaction; elderly; care quality; user-orientated care; satisfaction elderly care quality user-orientated care;

  Sammanfattning : The foundation for this thesis is an ongoing discussion about quality in Swedish elderly care: Which are the most important factors that contribute to elderly care in terms of satisfaction among older persons, and what are the primary reasons for their differences? Aims. The principal aim was to examine what determines satisfaction with elderly care in home care and nursing homes, using the perspective of older persons (Studies I and II). LÄS MER

 2. 2. Developing Theoretical and Empirical Definitions of Safety Problems in Driving Suitable for Active Safety Function Evaluation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Psychology, University of Gothenburg

  Författare :Mikael Ljung Aust; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; avoidance; driver behaviour; pre-crash scenarios; crash causation; adaptation; motivation; conceptual framework; active safety functions;

  Sammanfattning : In passive safety, the requirement specifications used for evaluation of protective functions are both standardised and specified at a high level of detail regarding evaluation scenario definition, performance metrics and pass/fail criteria. For active safety, while several propositions for evaluation scenarios have been made, neither these, nor performance metrics and pass/fail criteria have yet reached a similar level of detail and standardisation. LÄS MER

 3. 3. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 4. 4. Psychology of the refugee, the immigrant and their children: Development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work

  Detta är en avhandling från Binnie Kristal-Andersson, Office of Psychotherapy and Psychology in Stockholm South, Drakenbergsgatan 63, 117 41 Stockholm

  Författare :Binnie Kristal-Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugee; support work; treatment model; psychotherapy; psychology; refugee and immigrant children; torture rehabilitation; refugee trauma; refugee psychology; immigrant psychology; immigrant; Psykologi; psychological framework;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish På senare år har insikten ökat om hur nödvändigt det är att förstå flyktingars, invandrares och deras barns inre värld (speciellt gäller detta krisdrabbade flyktingar). Dessa grupper har kommit i växande skaror till Skandinavien och många för övrigt säkra och duktiga yrkesmänniskor inom alla områden av den psykiska hälsovården, socialtjänsten och andra fack har känt sig otillräckliga under arbetet med dem. LÄS MER

 5. 5. Language and literacy acquisition in children with developmental and learning disabilities

  Detta är en avhandling från Binnie Kristal-Andersson, Office of Psychotherapy and Psychology in Stockholm South, Drakenbergsgatan 63, 117 41 Stockholm

  Författare :Tomas Tjus; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Language; literacy; communication; learning; learning disabilities; developmental disabilities; multimedia; teacher strategy;

  Sammanfattning : This thesis describes and explores some of the learning factors involved for language and literacy acquisition for different groups of children with learning disabilities. The theoretical framework is based upon the Rare Event Learning Model that tries to specify all the transactional factors involved (cognitive, emotional and interactional) when learning takes place. LÄS MER