Sökning: "polarity theory"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden polarity theory.

 1. 1. Crystallization of Parabens Thermodynamics, Nucleation and Processing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yang Huaiyu; KTH.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nucleation; Induction time; Interfacial energy; Ethyl paraben; Propyl paraben; Butyl paraben; Methanol; Ethanol; Propanol; Acetone; Ethyl acetate; Solubility; Thermodynamics; Activity; Activity coefficient; Liquid-liquid phase separation; Ternary phase diagram; Melting point; Boiling point; Polarity; Cooling crystallization; Sandwich crystal; Porous; Particle Vision and Measurement; Focused Beam Reflectance Method; Infrared Spectroscopy; Confocal Raman Microscopy; X-Ray Diffraction; Differential Scanning Calorimetry; SRA - E-vetenskap SeRC ; SRA - E-Science SeRC ;

  Sammanfattning : In this work, the solubility of butyl paraben in 7 pure solvents and in 5 different ethanol-water mixtures has been determined from 1 ˚C to 50 ˚C. The solubility of ethyl paraben and propyl paraben in various solvents has been determined at 10 ˚C. LÄS MER

 2. 2. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 3. 3. Three dimensional mathematical modelling of pronuclei migration for the mouse

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Sofia Tapani; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fertilisation process; pronucleus; dynamical simulation; SDE; correlation; CUSUM; microtubule; confocal microscopy;

  Sammanfattning : The main question addressed in this thesis is what happens between the moment when the sperm enters the egg and the fusion of the male and the female pronuclei. Orientation of the apposing pronuclei most likely plays a decisiverole in the polarity of the developing embryo. LÄS MER

 4. 4. Stochastic modelling and analysis of early mouse development

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Sofia Tapani; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; correlation; CUSUM; mouse; non-stationarity; pronucleus; stochastic differential equation; time series; wavelet decomposition; yeast;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to model and describe dynamical events for biologicalcells using statistical and mathematical tools. The thesis includes five papersthat all relate to stochastic modelling of cells. LÄS MER

 5. 5. Costs and Benefits of Delegation Managerial Discretion as a Bridge between Strategic Management and Corporate Governance

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Yuliya Ponomareva; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning; Managerial discretion; board of directors; agency theory; delegation; control; transition economy; Sweden;

  Sammanfattning : This dissertation addresses the question of effective delegation, exploring it through the concept of managerial discretion (i.e., a latitude of managerial actions, which lie in the zone of shareholders’ acceptance). LÄS MER