Sökning: "life view"

Visar resultat 1 - 5 av 766 avhandlingar innehållade orden life view.

 1. 1. Kränkningens livsförståelse En religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Christina Osbeck; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; understanding of life; perception of life; life philosophy; life view; victimization; violation; harassment; bullying; discursive practice; language; speech genre; reconstruction; construction; learning; education; religion; school; young people; group interview; text book; power; hierarchy; hegemony; gender; sex; adjustment; competition; critical theory; Ämnesdidaktik; Subject Didactics;

  Sammanfattning : The Hard Lesson of Life: A Study of /Re/construction of Life in School from a Religious Educational PerspectiveThe overriding aim of this dissertation is to examine the understanding of life that young people /re/construct, and in this sense learn, in the discursive practices of school, and to describe how such a /re/construction takes place.The theoretical frame of the study is a critical theory perspective. LÄS MER

 2. 2. Se – än lever jag! Livsåskådning och lärande i livets slutskede

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förlag

  Författare :Caroline Krook; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Learning; view of life; existential questions; coping with illness; existential situation; hermeneutic method; cancer patients; palliative care; support; view of life counselling; life narratives; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been, by adopting a view of life and a learning perspective, to reach an understanding of the way in which cancer patients in a palliative care context understand and cope with their existential life situation. I asked the following questions: 1) How does their personal view of life influence the patients’ understanding and coping with the illness and existential life situation? 2) What existential questions are central to the patients? 3) What is personal learning all about? 4) What prerequisites are important for fostering the patients’ personal learning? Interviews focusing on narratives were conducted with ten patients who have an incurable cancer disease. LÄS MER

 3. 3. Existentiella konfigurationer Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Caroline Gustavsson; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Existential configurations; young adults; meaning-making; existential themes; life questions; life-view; life-interpretation; hermeneutic approach; Existentiella konfigurationer; unga vuxna; meningsskapande; existentiella teman; livsfrågor; livsåskådning; livstolkning; hermeneutik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis contributes to the research field of education, or more specific to the field of religious education. The aim of the thesis is to interpret how young adults of today describe and understand their lives, with a specific focus on existential themes, and furthermore, to develop useful concepts that can help us understand individual meaning-making in a social and cultural context. LÄS MER

 4. 4. Sammanhangets mening : En empirisk studie av livsåskådningar i föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Westerlund; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; view of life; life-philosophy; world-view; context; meaning in life; genetics; gene technology; childlessness; in-vitro-fertilisation; adoption; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the meaning of contexts for views of life. The first aim of the investigation is to describe the existential meaningful content of views of life in perceptions of gene technology and in narratives about childlessness, assisted conception and adoption, as they are articulated in two separate sets of interviews. LÄS MER

 5. 5. In Real Life (Or Elsewhere) om kreativa processer och parallella verkligheter i dokumentärfilm

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Kirsi Nevanti; Stockholms konstnärliga högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics documentary film; situational understanding; authenticity; reality; parallel realities; creative processes; know thyself; Images and the Worlds of Being; A Shift Between Worlds; director; film team; world; in real life or elsewhere ; IRL; VR; Virtual Reality; AR; Augmented Reality; life as stage manager; reflections on space; journey; snippet of time; interpretation of reality; protagonist; cinema; cinematic means; universe; imagination; artistic research; presence of the camera; existence; the act of seeing; visual knowledge; intuition; practical knowledge; communication; fictional; gender bending; identity; visual art; vantage point; unreality; art; vision; photography; cinematography; sound design; editing; directing; life science; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : Reality isn’t what it appears to be. Contexts are not always clear and visible. People don’t always say what they really mean. And they don’t always mean what they say. LÄS MER