Sökning: "political psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade orden political psychology.

 1. 1. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 2. 2. Cognitive functioning and socio-politico ideology : studies in political-psychology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :James Sidanius; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Man kan bli bättre om man vet vad bättre är!". En studie kring effektivitetsbegreppet som en samhällelig grundbult

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Robert Ragneklint; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; action theory; social construction; postmodernism; discourse; health care organizations; Efficacy; organizational efficiency; Hospital science and management; Sjukhusforskning; sjukhusförvaltning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I allt större grad har effektivitetsbegreppet kommit i fokus i samhällsomvandlingen. I huvudsak utgår vi från att effektivitet i första hand är liktydigt med ekonomisk effektivitet. LÄS MER

 4. 4. On the Conditions for Political Opinion Change

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Per Lindström; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Organizational creativity and psychological well-being - contextual aspects on organizational creativity and psychological well-being from an open systems perspective

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Farida Rasulzada; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work resources and workload; organizational culture; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; leadership; climate; stress; organizational creativity and innovation; psychological well-being;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Organisationskreativitet och psykologiskt v älbefinnande. I den föreliggande avhandling föreslås det att hur kreativitet och innovation uttrycks i organisationen är kontextberoende. Att kreativitet och innovation kan bidra till en ekonomisk tillväxt är allmänt känt. LÄS MER