Sökning: "philosophy of psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 100 avhandlingar innehållade orden philosophy of psychology.

 1. 1. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 2. 2. Talking to me? : Risk communication to a diverse public

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Misse Wester; Misse Wester-Herber; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psykologi; Psychology; Psykologi; Risk communication; Risk perception; public participation; place-identity; psykologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the process of communication of environmental risks. A basic assumption in this thesis is that even though ambitious risk communication efforts can take place, the intended recipients are left with a feeling of alienation: Talking to me? The thesis presents a review of theories developed in the field of risk communication research and theories concerning risk perception. LÄS MER

 3. 3. Artefactual Intelligence: The Development and Use of Cognitively Congenial Artefacts

  Detta är en avhandling från Department of Cognitive Science, Lund University

  Författare :David de Léon; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pervasive computing; affective computing; persuasive computing; Psychology; Psykologi; computer-mediated extrospection; precommitment; self-control; situated cognition; distributed motivation; cognitive ethnography; distributed cognition; cognitive biographies; redesign; task–artefact cycle; artefact evolution; artefact design; task structure; cognitive task; cognitive congeniality; artefactual intelligence; cognitive artefacts; task environment; tools; Cognition; artefacts; ubiquitous computing;

  Sammanfattning : How can tools help structure tasks to make them cognitively easier to perform? How do artefacts, and our strategies for using them, develop over time in cognitively beneficial ways? These are two of the main questions that are explored in the five papers collected in this thesis. The first paper details an ethnographic study conducted on people cooking in their homes. LÄS MER

 4. 4. Explaining everyday problem solving

  Detta är en avhandling från Cognitive Science

  Författare :Annika Wallin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; domain-specificity; ecological rationality; evolutionary psychology; practice theory; situated action; universal problem solver; everyday cognition; Explanations; everyday problem solving; domain-generality; causality; social information; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur kan man förklara vardagligt tänkande med de kognitiva teorier som finns tillhands idag? Ofta är dessa teorier konstruerade för att kunna förutsäga beteende under kontrollerade omständigheter, som i ett laboratorium. Å andra sidan är det snarare flexibilitet och improvisation som kännetecknar det vardagliga tänkandet. LÄS MER

 5. 5. On the origins of physical cognition in corvids

  Detta är en avhandling från Lund University Cognitive Studies

  Författare :Ivo Jacobs; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; physical cognition; causal cognition; tool use; evolution of cognition; anthropomorphism; corvids;

  Sammanfattning : Physical cognition involves a host of cognitive abilities that enable understanding and manipulation of the physical world. Corvids, the bird family that includes crows, ravens and jays, are renowned for their cognitive abilities, but still little is known about their folk physics. LÄS MER