Sökning: "Åsa Melhus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Melhus.

  1. 1. Haemophilus influenzae-induced acute otitis media. Aspects of virulence and protection in an animal model

    Detta är en avhandling från Divison of Medical Microbiology

    Författare :Åsa Melhus; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacteriology; Microbiology; conjugate vaccine; protection; virulence; acute otitis media; Haemophilus influenzae; animal model; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

    Sammanfattning : Acute otitis media (AOM) is the most common illness diagnosed during early childhood. One of the major etiologic agents is Haemophilus influenzae. Apart from AOM, this organism can cause a broad range of infectious diseases such as meningitis, epiglottitis, arthritis, and pneumonia. Despite the importance of H. LÄS MER