Sökning: "core assumptions"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden core assumptions.

 1. 1. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 2. 2. Förberedelse för särskildhet Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Diana Berthén; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; object of activity; core actions; Särskola; special school; intellectually disabled; literacy; signing; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Preparing for segregation. Educational work within the Swedish special school - an activity theoretical approachThis study aims at illuminating what is special about Särskolan’s pedagogical work. LÄS MER

 3. 3. Functioning and disability in adults with hearing loss the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sarah Granberg; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hearing loss; adults; ICF; classification; functioning; disability; linking; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : Hearing loss (HL) is a health condition that affects more than 360 million people worldwide. The findings from previous research point at the adverse relationship between adults with hearing loss and important aspects of everyday life such as social relations, communication and work-related tasks. LÄS MER

 4. 4. Multidimensional Modulation Formats for Coherent Single- and Multi-Core Fiber-Optical Communication Systems

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Tobias Eriksson; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; four-dimensional 4D estimates of mutual information MI ; multidimensional modulation formats; lattice based modulation; biorthogonal modulation in eight dimensions; power efficiency; 16-ary quadrature amplitude modulation 16QAM ; quadrature phase shift keying QPSK ; polarization-switched QPSK PS-QPSK ; 128-ary set-partitioning 16QAM 128-SP-16QAM ; spectral efficiency; single parity check-coded modulation; multidimensional position modulation; achievable information rate.; iber-optical communication; multicore fiber transmission; binary pulse position modulation QPSK 2PPM-QPSK ; crosstalk;

  Sammanfattning : This thesis covers multidimensional modulation formats for coherent optical communication systems including spatial division multiplexed systems using multicore fibers. The single-mode optical signal has four dimensions which are spanned by the two orthogonal polarizations and the in-phase and quadrature components. LÄS MER

 5. 5. On determining lost core viability in high-pressure die casting using Computational Continuum Mechanics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sebastian Kohlstädt; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high-pressure die casting; lost salt cores; computational continuum mechanics; two-phase compressible flow; OpenFOAM; CFD; fluid-structure interaction; volume-of-fluid method;

  Sammanfattning : The subject of this thesis work is to investigate whether Computational ContinuumMechanics (CCM) can serve as a valuable tool for the casting engineerto determine a priori whether a housing concept with inlying geometries thatso far only exists in Computer Aided Design (CAD) will have the desired coolingperformance and will be manufacturable with an acceptable number ofrejects.As of spring 2019, no application in serial production of lost cores, i. LÄS MER