Sökning: "Norrköping"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade ordet Norrköping.

 1. 1. Underneath Norrköping An Urban Mine of Hibernating Infrastructure

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Wallsten; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban mining; infrastructure; hibernating stocks; Material Flow Analysis; infrastructure studies; Norrköping;

  Sammanfattning : This study examines the subsurface infrastructure in the Swedish city of Norrköping from an urban mining perspective. Urban mining is a broadly defined term for different strategies that regard the built environment as a resource base for materials. LÄS MER

 2. 2. Fostrande försörjning : fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Birgitta Plymoth; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Poor relief; philanthropy; gender; middle class; family norms; female workers; working mothers; social policy; factory town; Norrköping; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines how the middle class in the factory town Norrköping dealt with the poverty of the working class through the public Poor Relief Board, philanthropy and the Association of Factory Owners, 1872–1914. This issue was known as “the social question” both nationally and internationally. LÄS MER

 3. 3. Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Grip; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Linköping; Norrköping; Sweden; post-World War II; premature death; heart disease mortality; social change; living conditions; working life; structural change; unemployment; socio-economic conditions; health inequality;

  Sammanfattning : The study Social Change and the Fragile Heart is an analysis of contemporary history in two neighboring Swedish cities, Linköping and Norrköping. The analysis has been made from a special perspective: the changes in deaths due to heart disease in the age group 50-74 years. LÄS MER

 4. 4. Strejken som vapen : fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910 = [Unions and strikes in Norrköping 1870-1910]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Tiden

  Författare :Ingemar Johansson; Stockholms universitet.; [1982]
  Nyckelord :Arbetsmarknadskonflikter-- historia -- Sverige -- Norrköping -- 1870-1910; Fackliga organisationer-- historia -- Sverige -- Norrköping -- 1870-1910;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Grip; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER