Sökning: "Norrköping"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet Norrköping.

 1. 1. Underneath Norrköping : An Urban Mine of Hibernating Infrastructure

  Författare :Björn Wallsten; Joakim Krook; Vanesa Castán Broto; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Urban mining; infrastructure; hibernating stocks; Material Flow Analysis; infrastructure studies; Norrköping;

  Sammanfattning : This study examines the subsurface infrastructure in the Swedish city of Norrköping from an urban mining perspective. Urban mining is a broadly defined term for different strategies that regard the built environment as a resource base for materials. LÄS MER

 2. 2. Strejken som vapen : fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910

  Författare :Ingemar Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetsmarknadskonflikter; historia; Sverige; Norrköping; 1870-1910; Fackliga organisationer; historia; Sverige; Norrköping; 1870-1910;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fostrande försörjning : fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-1914

  Författare :Birgitta Plymoth; Britt Liljewall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Poor relief; philanthropy; gender; middle class; family norms; female workers; working mothers; social policy; factory town; Norrköping; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines how the middle class in the factory town Norrköping dealt with the poverty of the working class through the public Poor Relief Board, philanthropy and the Association of Factory Owners, 1872–1914. This issue was known as “the social question” both nationally and internationally. LÄS MER

 4. 4. Carl Theodor Malm 1815-1890 : en stadsarkitekt och storbyggmästare i landsorten

  Författare :Kerstin Sandberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Malm; Carl Theodor; 1815-1890; Norrköping; Östergötland; 1800-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat : En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal

  Författare :Björn Grip; Roger Qvarsell; Hans Nilsson; Sam Willner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Linköping; Norrköping; Sweden; post-World War II; premature death; heart disease mortality; social change; living conditions; working life; structural change; unemployment; socio-economic conditions; health inequality;

  Sammanfattning : The study Social Change and the Fragile Heart is an analysis of contemporary history in two neighboring Swedish cities, Linköping and Norrköping. The analysis has been made from a special perspective: the changes in deaths due to heart disease in the age group 50-74 years. LÄS MER