Sökning: "förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 1258 avhandlingar innehållade ordet förändringar.

 1. 1. Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Klas Gäre; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; implementering; IS; meningsskapande; makt; normer; interaktion; handlingsprogram; förhandlingar; förväntningar; förändringar; sociala processer; aktörer; handling; organisering; strukturisering; aktörsnätverk;

  Sammanfattning : Vad är det vi inte upptäcker i implementeringsprojekt? Varför? Vilka är skälen till oväntade och oplanerade konsekvenser? Det finns inga enkla samband mellan satsningar på IT och t ex produktivitet. För att bättre förstå dessa samband behövs begrepp och teorier för att beskriva dem. LÄS MER

 2. 2. Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Grip; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER

 3. 3. Blästbruk : myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jernkontoret

  Författare :Lars-Erik Englund; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Järnframställning; historia; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det svenska nyföretagandet 1986-1997 : Förändringar i företagsstrukturer och sysselsättningseffekter

  Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Jonny Ullström; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Attraktivitetens dynamik studier av förändringar i arbetets attraktivitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ann Hedlund; KTH.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attractive work; needs; motivation; work satisfaction; dynamics; work environment; woodworking industry; log house building; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Labour market research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Arbetsmarknadsforskning;

  Sammanfattning : This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. LÄS MER