Den osunda staden : sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall

Detta är en avhandling från Umeå : Demographic Data Base

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.