Sökning: "cardiovascular"

Visar resultat 1 - 5 av 1662 avhandlingar innehållade ordet cardiovascular.

 1. 1. Cardiovascular Risk Genes in Prevention and Treatment Response

  Detta är en avhandling från Hypertension and Cardiovascular Disease

  Författare :Viktor Hamrefors; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; blood pressure treatment; hypertension; statins; dyslipidemia; cardiovascular prevention; cardiovascular genetics; stroke; coronary artery disease; chromosome 9p21; pharmacogenetics; pharmacogenomics;

  Sammanfattning : GENERAL AIM: To investigate how common single-nucleotide-polymorphisms (SNPs) that associate with cardiovascular disease (CVD) could be used in prevention and treatment of CVD. SUBJECTS: Subjects from the population-based Malmö-Diet-and-Cancer-(MDC)-Study (n=30447) and hypertensives from the Nordic-Diltiazem-(NORDIL)-Study (n=10881). LÄS MER

 2. 2. Obesity and cardiovascular disease. Aspects of methods and susceptibility

  Detta är en avhandling från Dept of Clinical Medicine in Malmö Malmö University Hospital 205 02 Malmö

  Författare :Susanna Calling; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Folkhälsa; epidemiologi; Public health; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; cohort study; gender; physical activity; body composition; inflammation; socio-economic factors; risk factors; mortality; cardiovascular diseases; obesity; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fetma räknas som ett av världens tio viktigaste hälsoproblem enligt WHO och ökar i snabb takt. Man beräknar att över 1 miljard av världens vuxna befolkning är överviktig, d.v.s. LÄS MER

 3. 3. Physical Activity and Cardiovascular Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kasper Andersen; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical activity; epidemiology; cohort study; heart failure; cardiovascular disease; arrhythmias; atrial fibrillation; bradyarrhythmias; sudden cardiac death; heart failure; stroke; ischemic heart disease; cardiovascular death; maximal exercise capacity; muscle strength; skeletal muscle morphology; Cardiology; Kardiologi; Epidemiologi; Epidemiology;

  Sammanfattning : The aim was to investigate associations of fitness and types and levels of physical activity with subsequent risk of cardiovascular disease.Four large-scale longitudinal cohort studies were used. The exposures were different measures related to physical activity and the outcomes were obtained through linkage to the Swedish In-Patient Register. LÄS MER

 4. 4. Genetic predisposition to salt sensitivity and cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Hypertension and Cardiovascular Disease

  Författare :Jonas Dahlberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NEDD4L; SGK-1; CVD; ischemic stroke; genetics; CVD deaths; myopcardial infarction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Summary in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Förhöjt blodtryck, s.k. hypertension, är en folksjukdom i västvärlden och en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke (slaganfall). LÄS MER

 5. 5. Acute cardiovascular effects of biofuel exhaust exposure

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jon Unosson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular; air pollution; endothelial dyssfunction; arterial stiffness; wood smoke; woodsmoke; biodiesel; RME; biofuel; diesel exhaust;

  Sammanfattning : BackgroundAnthropogenic air pollution is a global health problem estimated to contribute to millions of premature deaths. Exposure to biomass smoke is common due to varying sources, such as wildfires, indoor cooking over open fires, and residential heating from wood stoves. LÄS MER