Sökning: "levnadssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet levnadssätt.

 1. 1. Den ojämlika dödligheten : Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Författare :Björn Grip; Hans Nilsson; Roger Qvarsell; Göran Therborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER

 2. 2. Hope Rites : An Ethnographic Study of Mechanical Help-Heart Implantation Treatment

  Författare :Haris Agic; Marja-Liisa Honkasalo; Lars-Christer Hydén; Robert Desjarlais; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Medical technology; uncertainty; ritual; emotions; ethnography; liminality; end-stage heart failure; mechanical help-heart; progress; hope.; Medicinsk teknologi; ovisshet; ritual; emotioner; etnografi; liminalitet; akut svår hjärtsvikt; mekaniskt hjälphjärta; framsteg; hopp.;

  Sammanfattning : This thesis is about cultural aspects of advanced medical technology for treating end-stage heart failure. New medical technologies like mechanical help-hearts save lives, but they also bring new uncertainties, risks, and challenges. LÄS MER

 3. 3. Support for the conceptual design stage of effective and resource-efficient offerings : A pragmatic and cross-disciplinary approach

  Författare :Sergio Brambila; Tomohiko Sakao; Anne-Marie Tillman; Vicky Lofthouse; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cross-disciplinary; designing; efficient; effective; lifecycle; support;

  Sammanfattning : Human activities in the form of production and consumption have increased to an all-time high. In many cases, this increase has resulted in environmental problems such as waste and pollution that, in turn, affect our health and way of living. Societies have proposed different measures to address such environmental problems. LÄS MER

 4. 4. MULTIFOCAL SPHERICAL FISH LENSES

  Författare :Yakir Gagnon; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multifocal Lens; Adaptation; Dispersion; Spherical lens; Model; Fish; Ray-trace; Longitudinal Chromatic Aberration; Longitudinal Spherical Aberration; Modulation Transfer Function; Point Spread Function; Refractive Index Gradient;

  Sammanfattning : Vision is an important source of information for many animals. The lens plays a central role in the visual pathway and hence the ecology of these animals. Fish have spherically shaped crystalline lenses that contain a gradient of refractive index. Like all refracting elements, lens performance depends on the wavelength of the refracted light. LÄS MER

 5. 5. De kan, de vill och de orkar, men... : studier av närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från svenska strokeenheter

  Författare :Catarina Wallengren Gustafsson; Birgitta Andershed; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; informationsmaterial; strokeenheter; anhörig; närstående; Omvårdnad; Relatives; stroke units; printed education materials; learning; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka förståelsen för närstående i deras föränderliga livssituation under de sex första månaderna efter en persons strokeinsjuknande, med särskild fokus på lärande. Vidare var syftet att utvärdera de skriftliga informationsmaterial som erbjuds närstående vid svenska strokeenheter. LÄS MER