Sökning: "Population studies"

Visar resultat 1 - 5 av 4203 avhandlingar innehållade orden Population studies.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 2. 2. Immunoglobulin A nephropathy and disease complications : register-based studies

  Författare :Simon Jarrick; Jonas Ludvigsson; Sigrid Lundberg; Adina Symreng; Colin C. Geddes; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunoglobulin A nephropathy; nephrology; validation studies; register studies; cohort studies; mortality; ischemic heart disease; pregnancy; preterm birth;

  Sammanfattning : Immunoglobulin A nephropathy (IgAN) is the commonest primary glomerular disease worldwide. A kidney biopsy is required for the diagnosis. IgA immune-complex depositions sets off a cascade leading to renal scarring, proteinuria and hypertension. LÄS MER

 3. 3. Population genetic studies of psoriasis

  Författare :Annica Inerot; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psoriasis; population genetics; age of onset; family studies; associated diseases; clinical examination; arthritis; HLA-Cw6;

  Sammanfattning : Psoriasis is a genetically determined, common skin disease affecting about 3 % of the population. The inheritance pattern has earlier been unclear. In collaboration with the Swedish Psoriasis Association, we have collected information on the occurrence of psoriasis in the families of 11,366 members of the Association. LÄS MER

 4. 4. Enforcing Legitimacy : Perspectives on the Relationship between Intervening Armed Forces and the Local Population in Afghanistan

  Författare :Lisa Karlborg; Jan Ångström; Louise Olsson; Chiara Ruffa; Mimmi Söderberg Kovacs; Robert Egnell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :armed intervention; local legitimacy; Afghanistan; intervening armed forces; military; local population; perceptions; soldiers; ISAF; noncombat contact; peace operations; peacekeeping; military doctrine; contact theory; fieldwork; Peace and Conflict Research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Bolstering local perceptions of legitimacy in armed intervention has emerged as an important feature of increasingly complex international peace and statebuilding efforts. Yet, previous research has only begun to explore what local legitimacy entails to those involved in, and affected by, armed intervention. LÄS MER

 5. 5. Prognostic factors, treatment and outcome in adult acute lymphoblastic leukemia : Population-based studies in Sweden

  Författare :Piotr Kozlowski; Helene Hallböök; Maria Åström; Anita W. Rijneveld; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute Lymphoblastic Leukemia; adult; chemotherapy; prognosis; population-based; Onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : Acute lymphoblastic leukemia (ALL) has poor prognosis in older/elderly adults and in high-risk/relapsed disease. Recommended treatment of ALL was evaluated (study I-IV). Data was obtained from the Swedish Acute Leukemia registries and from patient records.I. LÄS MER