Sökning: "Hans Rosling"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Hans Rosling.

 1. 1. Cassava, cyanide, and epidemic spastic paraparesis : a study in Mozambique on dietary cyanide exposure

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans Rosling; [1986]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Food habits, dietary intake and nutritional status during economic crisis among pregnant women in Central Java, Indonesia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Theresia Ninuk Sri Hartini; Anna Winkvist; Hans Rosling; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; Folkhälsomedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; epidemiologi; Epidemiology;

  Sammanfattning : FOOD HABITS, DIETARY INTAKE AND NUTRITIONAL STATUS DURING ECONOMIC CRISIS AMONG PREGNANT WOMEN IN CENTRAL JAVA, INDONESIATh. Ninuk Sri Hartini, Epidemiology and Public Health Sciences, Dept. LÄS MER

 3. 3. Mortality in transitional Vietnam

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dao Lan Huong; Peter Byass; Urban Janlert; Van Do Duc; Hans Rosling; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cause of death; verbal autopsy; mortality; rural Vietnam; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Understanding mortality patterns is an essential pre-requisite for guiding public health action and for supporting development of evidence-based policy. However, such information is not sufficiently available in Vietnam. LÄS MER

 4. 4. Economic development and injury mortality Studies in global trends from a health transition perspective

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Syed Moniruzzaman; Ragnar Andersson; Karin Melinder; Hans Rosling; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; injury; suicide; economic development; health transition; demographic transition; homicide; road traffic injury; fall injury; mortality; GDP per capita; GNP per capita; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Globally, injury is a major public health problem. The extent of the problem varies considerably by demographic subgroups, regions and national income. LÄS MER