Sökning: "Marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 211 avhandlingar innehållade ordet Marknadsföring.

 1. 1. Projektorienterad marknadsföring : en studie av fem försäljningar av komplexa anläggningar

  Detta är en avhandling från Malmö : Liber Läromedel

  Författare :Erik Bergström; Stockholms universitet.; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projektorienterad marknadsföring; Marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Harmonising value in a car’s interior using sensory marketing as a lens

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Andreas Eklund; Linnéuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; brand experience; brand image; sensory cues; sensory marketing; and service-dominant logic SDL ; Marketing; Marknadsföring;

  Sammanfattning : The human senses have always influenced people’s perceptions of thesurrounding environment and objects. As a consequence of the evolvement ofthe experience economy, research on the human senses has increasedsubstantially and attracted scholars from various research domains, includingsensory marketing. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring som utbyte : en idéhistoria : en pluralistisk ansats

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Business School, Stockholm University

  Författare :Akbar Khodabandehloo; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Marketing scholars have been using different concepts during the development of marketing thought. Among these ”the marketing concept” has dominated the ideas of marketing thought. The concept became dominating enough to establish a theoretical and practical ”paradigm”. It had (and still has) its virtues. LÄS MER

 4. 4. Spam – Spim – Spit En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker

  Detta är en avhandling från Helsingfors : Svenska Handelshögskolan

  Författare :Joachim Enkvist-Gauffin; [2006]
  Nyckelord :Law Jurisprudence; Marknadsföring; Konsumentskydd; Rättsvetenskap Juridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Product design and supply chain fulfillment through a generative customization solution to achieve discontinuous innovation

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :John Buffington; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Business Economics - Business studies; Marknadsföring; Ekonomi - Företagsekonomi; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : The goal of discontinuous innovation Is to Disrupt Existing Market Equilibrium and create new combinations of Consumers, Producers, and Markets, But It Is Yet to Be Stood in an Aggregate from product design and supply chain systems. Without an Aggregate System Representation Of The innovation continuum (market equilibrium, incremental and discontinuous innovation) for elements of product design and Supply Chain Fulfillment, IT Will Be more DIFFICULT for companies to Develop an innovation strategy as result. LÄS MER