Sökning: "Marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 220 avhandlingar innehållade ordet Marknadsföring.

 1. 1. Projektorienterad marknadsföring : en studie av fem försäljningar av komplexa anläggningar

  Författare :Erik Bergström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Projektorienterad marknadsföring; Marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring som utbyte : en idéhistoria : en pluralistisk ansats

  Författare :Akbar Khodabandehloo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Marketing scholars have been using different concepts during the development of marketing thought. Among these ”the marketing concept” has dominated the ideas of marketing thought. The concept became dominating enough to establish a theoretical and practical ”paradigm”. It had (and still has) its virtues. LÄS MER

 3. 3. Spam – Spim – Spit : En marknadsrättslig undersökning av marknadsföring via nya kommunikationstekniker

  Författare :Joachim Enkvist-Gauffin; []
  Nyckelord :Law Jurisprudence; Marknadsföring; Konsumentskydd; Rättsvetenskap Juridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The assessment of the effect of trust on the long-term business relationship from the buyer's perspective : cases of Mega Iranian car manufacturer

  Författare :Abolhassan Sarshar; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Business Economics - Business studies; Marknadsföring; Ekonomi - Företagsekonomi; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Supply chain management : an empirical study on Swedish manufacturing firms enterprise systems adoption, supply chain integration, competition capability and performance

  Författare :Pejvak Oghazi; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology - Industrial engineering and economy; Teknikvetenskap - Industriell teknik och ekonomi; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring; Marketing; Marknadsföring; Logistics; Logistik;

  Sammanfattning : Today's marketplace is more fiercely competitive than ever before. Globalization, continual technological advances, and an ever-changing customer demand for new products have brought about new managerial practices and business models. LÄS MER