Sökning: "legal argument"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden legal argument.

 1. 1. Justitia et Prudentia. Rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

  Författare :Elsa Trolle Önnerfors; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law of will and testament; law of succession; property law; early modern Sweden; appeal court; legal formation; legal practice; Legal history; legal argumentation;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral dissertation is to investigate how legal issues relating to the law of wills were handled in the clash between the demands on the legal infrastructure of late 17th century Sweden on the one hand, and the insufficiencies of the medieval Swedish legislation on the other. The focus of the study is the law of wills, and how the absence of written law was handled by the appeal courts, primarily in the first royal court of appeal in Sweden, the Svea Court of Appeal. LÄS MER

 2. 2. Armed intervention, pursuing legitimacy and the pragmatic use of legal argument

  Detta är en avhandling från Raoul Wallenberg Institute of Human Rights

  Författare :Olof Beckman; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; armed intervention; international law; United Nations; public international law; state practise; self-defense; legal argument; human rights; Folkrätt;

  Sammanfattning : This study examines how States use legal arguments in cases of armed intervention and how this usage can influence the development of international law. The objective is to contribute to the understanding of the law on armed intervention by conducting a study of how States actually use legal arguments to justify or condemn armed interventions in actual cases. LÄS MER

 3. 3. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation is a study on analogy-based arguments in law. Its overarching aim is to clarify reasoning by analogy in law. A model is proposed for analyzing and assessing arguments from analogy in law. LÄS MER

 4. 4. "Allt detta lovar jag" : löftesmomentet vid prästvigning, med särskild hänsyn till debatten om prästeden vid kyrkomötena 1868–1893 och dess senare följder

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Ingvar Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ordination; promise; affirmation; pledge; vow; oath; vigsellöfte; maktdelegation; edens religiösa inslag; argument; kyrkomöte; prästvigning; förbindelse; försäkran; ed; löfte; General Synod; religious elements in the oath; delegation of power; matrimonial pledge;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyse changes in the pledge element of the ordination in the Church of Sweden. The transition in 1893 from a clerical oath to an affirmation will be particularly in focus and its causes and effects identified. LÄS MER

 5. 5. Straffansvar och modern brottslighet. En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Sverker Jönsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate criminal responsibility; criminal law; corporate crime; corporations; folklore; ideological individualism; industrialization; legal persons; supernatural beings; mediated action; white collar crime; straffrätt;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore critically the idea of corporate criminal responsibility. The criminal responsibility of corporations is constructed as a criminal responsibility of legal persons. LÄS MER