Sökning: "Henrik Bellander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Henrik Bellander.

  1. 1. Rättegångskostnader Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål

    Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

    Författare :Henrik Bellander; Torbjörn Andersson; Anna Nylund; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; litigation costs; procedural costs; civil procedure; litigation funding; attorneys fees; access to justice; rättegångskostnad; processkostnad; ombudsarvode; rättegångsfinansiering; civilprocess; access to justice; Processrätt; Procedural Law;

    Sammanfattning : Rättegångskostnader – Costs in Civil ProcedureThe rules on costs in Chapter 18 of the Swedish Code of Legal Procedure (Sw: Rättegångsbalken) have an impact on several procedural questions but have rarely been thoroughly discussed in legal practice or theory since their adoption in 1942. On the other hand, since the Code was adopted civil procecedure scholars have considerably focused on the development and changes in society and how they affect civil procedure. LÄS MER