Sökning: "arbetsformer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet arbetsformer.

 1. 1. Demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer i grundskolans mellanår : En demokratididaktisk studie med fokus på SO-undervisning

  Författare :Anna Henriksson Persson; Sara Irisdotter Aldenmyr; Getahun Yacob Abraham; Christina Osbeck; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grades 4-6; democracy mission; democratic working methods; social sciences; teacher; skolår 4-6; demokratiuppdrag; demokratiska arbetsformer; samhällsorienterande ämnen; lärare; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : This study deals with the democracy mission of school, in which democratic working methods are a central part. The aim is to contribute with knowledge about how teachers as professional actors construct meaning of and shape to the democracy mission of school. LÄS MER

 2. 2. Nuets didaktik : förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta

  Författare :Agneta Jonsson; Ingrid Pramling Samuelsson; Pia Williams; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta : Didactic in terms of ‘the present moment’. Pre-school teachers talk about curriculum for the youngest children

  Författare :Agneta Jonsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER

 5. 5. Tre svenska utbildningar i musikterapi : en studie av inriktningar, arbetsfält och arbetsformer

  Författare :Anita Granberg; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; musikterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER