Sökning: "lärarstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet lärarstudenter.

 1. 1. Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Henrik Lindqvist; Robert Thornberg; Maria Weurlander; Anneli Frelin; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning; lärarstudenter; nyblivna lärare; känslomässigt påfrestande situationer; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar lärarstudenternas och nyblivna lärares erfarenheter av obehagliga situationer. Frågeställningar innefattar: Vilka situationer beskriver lärarstudenter och nyblivna lärare som emotionellt påfrestande? Hur hanterar lärarstudenter och nyblivna lärare emotionellt påfrestande situationer som beskrivs? Avhandlingen innefattar fyra artiklar som behandlar dessa frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Att spåra tecken på lärande Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Marie Leijon; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tecken på lärande; meningsskapande; multimodal; interaktion; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; lärarutbildning; designteori;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om mediereception som pedagogisk form och meningsskapande över tid. Jag är intresserad av att förstå komplexitet i meningsskapande processer som utgår från medieproduktioner. LÄS MER

 3. 3. Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Marie Leijon; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning; designteori; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; interaktion; tecken på lärande; multimodal; meningsskapande;

  Sammanfattning : The present study is about media reception as an educational form, supporting meaning-making over time. The thesis stems from the desire to understand the complexity in a meaning-making process that takes its point of departure in media productions. LÄS MER

 4. 4. Lärardrömmar : Om makt, mångfald och konstruktioner av lärarsubjekt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Mara förlag

  Författare :Magnus Åberg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; diskursiv makt; diskursteori; etnicitet; genus; klass; kulturell mångfald; lärarstudenter; lärarutbildning; mångfald; nationalitet; sexualitet; social mångfald; utbildningsreformer; utbildningspolitik; yrkesidentitet; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : Swedish teacher education was reformed at a national level in 2001. This thesis takes as its point of departure one of the many sites where new teachers are educated in Sweden, the Teacher Training Programme at Göteborg University. LÄS MER

 5. 5. Elevers bilder av skolan. Vad elever berättar om och hur lärare och lärarstudenter reflekterar och samtalar om skolan utifrån elevers bilder

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Lena Jönsson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discussions; pictures; pupils; reflections; student teachers; teachers; visual semiotic;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att visa hur elever i sina bilder berättar om hur det är att vara elev i skolan idag, och att visa reflektioner och samtal som bilderna ger upphov till hos lärare och lärarstudenter. En utgångspunkt har varit att bilder bär på kunskap, mening och betydelse som inte alltid kommer fram i det talade och skrivna språket. LÄS MER