Sökning: "perfective"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet perfective.

 1. 1. Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian : An application of the Heidelberg–Paris model

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Somaje Abdollahian Barough; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; event conceptualisation; event construal; language production; progressivity; internal structure; conceptual transfer; L1 influence; L2 learning; L2 user; dāštan-progressive; bare mi-form; imperfective; perfective; perspective-taking; English; Persian; English; engelska;

  Sammanfattning : The present project investigates the impact of the grammaticalised progressive on event conceptualisation in English and Persian. It applies the Heidelberg–Paris framework using single event descriptions for analysis at the sentence level and story re-narrations at the discourse level. LÄS MER

 2. 2. Systemförvaltningsmodeller

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Peder Brandt; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; software life cycle; system life cycle; perfective maintenance; adaptive maintenance; corrective maintenance; business maintenace model; maintenance model; Software maintenance; maintenance process; software maintenance management; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Begreppet systemförvaltning började användas i början på 1970-talet. Ämnet har betydelse ur flera perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Second Language Acquisition of Mandarin Aspect Markers by Native Swedish Adults

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Luying Wang; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Second language acquisition; Mandarin; Swedish; aspect-tense morphology; aspect marker; grammatical aspect; lexical aspect; acquisition order; the Aspect Hypothesis; the Distributional Bias Hypothesis; the Prototype Model;

  Sammanfattning : This experimental study investigates the second language acquisition of the four Mandarin aspect markers -le, -guo, -zhe, and zai- by native Swedish university students enrolled in Chinese language courses in Sweden. The main points of inquiry are acquisition order, the Aspect Hypothesis, the Distributional Bias Hypothesis, and the Prototype Model. LÄS MER

 4. 4. EL APRENDIZAJE DEL ASPECTO VERBAL EN LOS TIEMPOS DEL PASADO ESPAÑOL. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en estudiantes de ELE en Suecia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fernando López Serrano; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ELE; Verbal grammatical aspect; SLA; language learning; Spanish grammar;

  Sammanfattning : The acquisition of the verbal aspect in Spanish as a second language is one of the most frequent and complex issues in SLA literature. Over the last forty years, scholars have developed different hypotheses and theories to account for the acquisition process and to explain the difficulties students face when trying to learn the verbal aspect in L2 Spanish. LÄS MER

 5. 5. Aspect, tense and mood : Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Lund University

  Författare :Marita Ljungqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; pragmatics; marker; semantics; temporality; Relevance Theory; tense; mood; Mandarin Chinese; aspect;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Markören LE i kinesiska är speciell av flera olika skäl. Bland annat kan den uppträda på två ställen i en sats, dels direkt efter ett verb och dels i slutet av en mening. Beroende på var den uppträder kan den ofta - men inte alltid - påverka meningen på olika sätt. LÄS MER