Sökning: "inkludering av elever med särskilt stöd"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden inkludering av elever med särskilt stöd.

 1. 1. En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar

  Författare :Helena Andersson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :livsberättelser; inkludering; delaktighet; tillhörighet; meningsfulla relationer;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som krävs för att bli antagna till ett nationellt program på gymnasieskolan. Ett alternativ som i dessa sammanhang erbjudits elever är det individuella programmet, numera de fem introduktionsprogrammen. LÄS MER

 2. 2. Traditions and Challenges : Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

  Författare :Gunnlaugur Magnússon; Kerstin Göransson; Claes Nilholm; Alan Dyson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; inclusion; school choice; education reform; independent schools; compulso-ry schools; pupils in need of special support; SENCOs; special education teachers; critical pragmatism; Thomas M. Skrtic; specialpedagogik; inkludering; skolval; utbildningsreformer; fristående skolor; grundskolan; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagoger; speciallärare; kritisk pragmatism; Thomas M. Skrtic; Didactics; didaktik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This thesis has two overarching aims. The first is to generate further knowledge about Swedish independent schools, specifically regarding the organisation and provision of special support and how these relate to special educational traditions and inclusive education. LÄS MER

 3. 3. Styrning och re-kontextualisering av värden i utbildningspolicy på nationell och lokal nivå

  Författare :Ulrika Bergstrand; Ola J Lindberg; Christina Segerholm; Ulla Damber; Christian Lundahl; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Governance; PISA; Re-contextualization; Recontextualization; Rural areas; Salamanca-statement; School inspectorate; Sparsely populated areas; Superintendent; Values; Glesbygd; Landsbygd; PISA; Re-kontextualisering; Rekontextualisering; Salamancadeklarationen; Skolchefer; Skolinspektion; Styrning; Värden;

  Sammanfattning : In this study, governing as re-contextualization of values in Swedish educational policy has been described and analyzed. Two levels have been central to the study: the national level, in the form of the Swedish Schools Inspectorate's (SSI) survey to school personnel, and the municipal level, examined by interviews with superintendents in sparsely populated and rural areas. LÄS MER