Sökning: "Shipping industry"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Shipping industry.

 1. 1. Bilateral shipping and trade Swedish-Finnish experiences in the post-war period

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekonomisk historia

  Författare :Lars Fredrik Andersson; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Economic history; convergence; economic integration; trade; bilateral; intra-industrial trade; inter-industrial trade; shipping; ferry services; gravity equation; economies of scope; economies of scale; economies of density; post-war period; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This thesis explores the bilateral shipping and trade between Finland and Sweden during the post-war period. It comprises five articles and one introductory chapter for which the common point of departure is the growth and transformation of bilateral trade and shipping. LÄS MER

 2. 2. Sulphur Regulations for Shipping – Why a Regional Approach?: Scientific and Economic Arguments in IMO Documents 1988-1997

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekonomisk historia

  Författare :Erik Svensson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; costs; framing; shipping; SECA; distribution; environmental; policy environment; international; MARPOL; conceptual lens; IMO; Annex VI; regional approach; economic interests; directional problem; benefits; policy-making; SOx; science;

  Sammanfattning : Some environmental issues for shipping are regulated globally with uniform standards and others with stricter regulations in specific areas. This thesis aims to provide an understanding of why a regional approach was chosen with SOx Emission Control Areas (SECAs) as the main form of control of sulphur oxide emissions from international shipping, with explanations based on documents from negotiations within the International Maritime Organization (IMO) during 1988-1997. LÄS MER

 3. 3. Capacity utilisation in short sea shipping

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekonomisk historia

  Författare :Linda Styhre; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sailing schedule; unutilised capacity; improvement measures; Liner short sea shipping; vessel capacity utilisation; route characteristics; strategies;

  Sammanfattning : Shipping is a capital-intensive industry and is characterised by high fixed costs and economies of scale. Trade imbalances and demand variations, market fluctuations and customer demands for high frequency create a situation where shipping companies tend to operate with a high level of unutilised vessel capacity. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetskultur i Östersjöfart En studie kring sjösäkerhet, säkerhetskultur och arbetsvillkor ombord på fartyg som trafikerar Östersjön

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för teknik, Linnéuniversitetet

  Författare :Fredrik Hjorth; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Safety culture; maritime safety; reporting culture; accidents; ISM; work conditions; shipping; system perspective; Säkerhetskultur; sjösäkerhet; rapporteringskultur; olyckor; ISM; arbetsvillkor; systemperspektiv; Terotechnology; Systemekonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandlings centrala syfte är att undersöka säkerhetskultur ombord i fartyg vilka trafikerar Östersjön. Genomgående för fartyg i Östersjöfart är täta hamnanlöp, kustnära resor, trafik i tätt trafikerade områden samt små besättningar. Tidigare forskning antyder att det kan finnas ett systemfel i sjöfarten. LÄS MER

 5. 5. A Mixed Crew Complement - A maritime safety challenge and its impact on maritime education and training

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Jan Horck; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; multiculture; communication; shipping; education; teacher; seafarer; context; maritime;

  Sammanfattning : The human factor/human element starts to have a key role in accidents and incidents during shipments at sea. Investigations show that poor communications increasingly are the root for many tragedies. A possible reason for communication constraints is the growing trend to employ multicultural crews. LÄS MER