Sökning: "Nazism"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet Nazism.

 1. 1. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Martin Estvall; Lars Olsson; Lars M Andersson; Håkan Blomqvist; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER

 2. 2. Utmaningarna mot demokratins skola : Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Per Höjeberg; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; progressive education; totalitarianism; history of education; teaching profession; Soviet Communism; Nazism;

  Sammanfattning : The Swedish teaching profession, Nazism and Soviet Communism from 1933 to 1945 The “Democratic School” was a concept that Swedish teachers used regularly to describe the school that they had participated in building up. In the interwarperiod, the Democratic School was confronted with two major challenges, i.e. LÄS MER

 3. 3. Musik och politik i skuggan av nazismen : Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

  Författare :Petra Garberding; Mats Lindqvist; Birgitta Almgren; Gunnar Ternhag; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nation; nationalism; Nazism; modernity; Sweden; Germany; Swedish-German relations; Kurt Atterberg; music; politics; identity; race; critical discourse analysis; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with relations between music and politics in Sweden and Germany during the 1930s and 40s. I study how music was used as a political tool, and the ideas that existed about musical expression of national and ethnic identity and about “good” and “bad” music. LÄS MER

 4. 4. Tyskar i Kalmartrakten En etnologisk studie av berättelser om historia, identitet och tillhörighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

  Författare :Barbro Johnsson; Kurt Genrup; Dieter Müller; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Germany; life story; narrators; narratives; nationality; nation; identity; family; childhood; homeland; Heimat; everyday life; capital; biography; history; Nazism; Second World War; refugees; emigration; emigrants; Sweden; negative attitudes; Tyskland; levnadsberättelser; berättare; berättelser; nationalitet; nation; identitet; familj; barndom; Heimat; vardagsliv; kapital; biografi; historia; Nazism; andra världskriget; flyktingar; emigration; emigranter; Sverige; negativa attityder; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The study deals with the life stories of six women and four men who were born in Germany and who now live in Sweden.  Its purpose is to examine the histories of those who grew up in Germany during and after the Nazi era, their descriptions of their lives and experiences during childhood and adolescence, and how they regard their encounters with Swedish people, and the ways in which these encounters have affected their ways of describing the growth of their attachment to this country. LÄS MER

 5. 5. Nazismens sensmoral : Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Atlantis

  Författare :Johan Östling; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nazism; experience; Reinhart Koselleck; conceptual history; the Second World War; the postwar era; Sweden; German culture; Thomas Mann; stigma; cultural radicalism; natural law; generation;

  Sammanfattning : At the core of this study is an enquiry into the experiences of Nazism and the conclusions that were drawn from them. The prime concern is the ideological and intellectual arena in Sweden in the wake of the Second World War, but throughout the study the Swedish case is examined against a more general international background. LÄS MER