Sökning: "gravitation"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet gravitation.

 1. 1. On the Use of Laser-Induced Incandescence for Soot Diagnostics: From Theoretical Aspects to Applications in Engines

  Detta är en avhandling från Avdelningen för Förbränningsfysik, Fysiska Institutionen, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Henrik Bladh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser-Induced Incandescence; Laser Diagnostics; LII; Soot; Model; Engine; Particulates; Soot volume fraction; Combustion; Physics; Fysik; quantum mechanics; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; gravitation; relativity; kvantmekanik; klassisk mekanik; termodynamik; statistisk fysik; relativitet; Gases; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Teknik; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; fluiddynamik; plasma; Technological sciences; Laser technology;

  Sammanfattning : The laser-induced incandescence technique (LII) is a laser-based diagnostic technique for measurements of soot volume fraction and particle size. The technique relies on detection of incandescent light from soot particles heated to around 4000 K using nanosecond laser pulses. LÄS MER

 2. 2. Resonant states in modulation-doped heterostructures

  Detta är en avhandling från Anders Blom, Sölvegatan 14 A, S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Anders Blom; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical and general theoretical physics; generation-recombination noise; THz laser; classical mechanics; relativity; quantum mechanics; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; klassisk mekanik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; termodynamik; statistical physics; donor energies; Si SiGe quantum well; central-cell effect; impurity absorption; Fysicumarkivet A:2003:Blom; Resonant states; impurity levels;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om de kvantmekaniska effekter som kan uppstå då man dopar extremt små halvledarstrukturer, och det inflytande detta kan ha på de elektroniska och optiska egenskaperna. Mottot för elektronikindustrin är "mindre, snabbare och billigare". LÄS MER

 3. 3. Isospin Breaking in Kaon Decays to Pions

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Fredrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; termodynamik; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Pseudo-scalar meson; Isospin Breaking; Chiral Perturbation Theory; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; Weak Interaction; Strong Interaction; kvantfältteori; High energy interactions; Kärnfysik; Nuclear physics; klassisk mekanik; quantum field theory; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Elementarpartikelfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Amplituden för fem olika processer av typen K -> 3 Pi och tre olika av K -> 2 Pi har beräknats i kiral störningsteori. Beräkningen har genomförts flera gånger med olika approximationer. Först används isospin-approximationen, men detta resulterar i diskrepanser mellan teori och experiment. LÄS MER

 4. 4. Gaps, Traps and Lattices - Correlations in Small Quantum Systems

  Detta är en avhandling från Division of Mathematical Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Magnus Borgh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Cold atoms; Quantum dots; Optical lattices; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Exact diagonalization; Density Functional Theory; Vortices; relativity; quantum mechanics; termodynamik; statistisk fysik; relativitet; kvantmekanik; klassisk mekanik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; Condensed matter:electronic structure; gravitation; supraledare; magnetisk resonans; electrical; magnetic and optical properties; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spektroskopi; Fysicumarkivet A:2007:Borgh;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras egenskaper hos tvådimensionella, kvantmekaniska mångpartikelsystem. Studierna utförs med spinndensitetsfunktionalteori (SDFT) med den lokala spinndensitetsapproximationen (LSDA), samt med numerisk exakt diagonalisering. LÄS MER

 5. 5. Epitaxial Growth, Processing and Characterization of Semiconductor Nanostructures

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Physics, Department of Physics, Lund University, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Magnus Borgström; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum transport; resonant tunneling diodes; relativity; quantum mechanics; statistical physics; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; gravitation; statistisk fysik; termodynamik; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; whiskers; ultra high vacuum chemical vapor deposition; RTD; self assembled quantum dots; semiconducting III-V materials; nanowires; metalorganic vapor phase epitaxy; MOVPE; nanostructures; AFM; Atomic force microscopy; InAs; Fysicumarkivet A:2003:Borgström;

  Sammanfattning : This thesis deals with the growth, processing and characterization of nano-sized structures, eg., self-assembled quantum dots and nano-wires. LÄS MER