Sökning: "Matematisk och allmän teoretisk fysik"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden Matematisk och allmän teoretisk fysik.

 1. 1. Meson Properties in Partially Quenched Effective Field Theory

  Författare :Niclas Danielsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; statistical physics; gravitation; relativity; quantum mechanics; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Fysik; Chiral Perturbation Theory; masses; decay constants; Physics; electromagnetic interactions; Strong interactions; pseudoscalar mesons; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Masskorrektioner och sönderfallskonstanter för lätta mesoner har beräknats i kiral störningsteori med extra sjökvarkar. Beräkningarna för de laddade mesonmassorna har genomförts till tredje ordningen, först för degenererade kvarkmassor, och sedan, i ett andra projekt, för det generella fallet. LÄS MER

 2. 2. Fundamental properties of neutrinos: masses and mixings

  Detta är en avhandling från Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Solveig Skadhauge; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Fysik; Physics; quantum mechanics; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; statistical physics; gravitation; relativity; statistisk fysik; termodynamik; thermodynamics; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; Fysicumarkivet A:2002:Skadhauge;

  Sammanfattning : Neutrino physics is one of the fastest growing topic in phenomenological high energy physics. Neutrinos are elementary neutral particles and participate only in the weak interactions. For this reason it is very difficult to detect them experimentally. Nevertheless, much experimental progress has been obtained in the recent years. LÄS MER

 3. 3. Structure of Deformed Proton-rich Nuclei Studied by Beta-decay

  Detta är en avhandling från Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Petter Urkedal; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; relativity; quantum mechanics; termodynamik; statistisk fysik; relativitet; kvantmekanik; klassisk mekanik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; gravitation; statistical physics; Physics; nuclear-structure beta-decay proton-rich drip-line neutrino; Fysik; Fysicumarkivet A:2002:Urkedal;

  Sammanfattning : Nuclear structure is studied using beta-decay reactions as a probe and focusing on medium-heavy proton-rich nuclei. One of the included articles is a systematic study covering a major part of the nuclear chart, especially searching for nuclei which may be sensitive to sub-MeV neutrinos... LÄS MER

 4. 4. Gaps, Traps and Lattices - Correlations in Small Quantum Systems

  Detta är en avhandling från Division of Mathematical Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Magnus Borgh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Cold atoms; Quantum dots; Optical lattices; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Exact diagonalization; Density Functional Theory; Vortices; relativity; quantum mechanics; termodynamik; statistisk fysik; relativitet; kvantmekanik; klassisk mekanik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; Condensed matter:electronic structure; gravitation; supraledare; magnetisk resonans; electrical; magnetic and optical properties; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spektroskopi; Fysicumarkivet A:2007:Borgh;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras egenskaper hos tvådimensionella, kvantmekaniska mångpartikelsystem. Studierna utförs med spinndensitetsfunktionalteori (SDFT) med den lokala spinndensitetsapproximationen (LSDA), samt med numerisk exakt diagonalisering. LÄS MER

 5. 5. Tunneling Based Electronic Devices

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Erik Lind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SiGe; Esaki Diodes; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; termodynamik; relativitet; kvantmekanik; statistisk fysik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; gravitation; statistical physics; GaAs; Mathematical and general theoretical physics; Resonant Tunneling Permeable Base Transistors; Resonant Tunneling Diodes; klassisk mekanik; Fysicumarkivet A:2004:Lind;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar design, tillverkning, karakterisering och optimering av elektroniska komponenter alla baserade på kvantmekanisk tunnling. Tunnling är ett rent kvantmekaniskt fenomen utan någon klassisk motsvarighet, som först blir relevant då dimensionerna krymper ner i nanometerskala (en nanometer är en miljarddel's meter). LÄS MER