Sökning: "Soot"

Visar resultat 1 - 5 av 153 avhandlingar innehållade ordet Soot.

 1. 1. Laser-Induced Incandescence for Soot Diagnostics: Theoretical Investigation and Experimental Development

  Författare :Jonathan Johnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; premixed flat flames; fractal soot aggregates; laser-induced incandescence; soot; soot optical properties; soot absorption function; laser diagnostics; Fysicumarkivet A:2012:Johnsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mer än 75 % av energianvändningen i världen kommer idag från förbränning av fossila bränslen, biobränslen och avfall. Trots att alternativa energikällor är på framfart kommer förbränning stå för den största andelen av världens energianvändning även de kommande decennierna. LÄS MER

 2. 2. Numerical Modelling of Soot Formation in Turbulent Non-Premixed Flames

  Detta är en avhandling från Fluid Mechanics

  Författare :Olga Roditcheva; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motorer; Motors and propulsion systems; Teknik; Technological sciences; oxidation of soot.; soot; polutant formation; flamelet approach; Combustion; turbulence; framdrivningssystem; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik;

  Sammanfattning : This thesis describes an extended flamelet approach for modelling of soot formation in turbulent hydrocarbons diffusion flames. Detailed chemical kinetic mechanisms are used to compute species concentrations, temperature, density and soot formation rates as functions of flamelet coordinates in the space of mixture fraction and scalar dissipation rate. LÄS MER

 3. 3. On the Use of Laser-Induced Incandescence for Soot Diagnostics: From Theoretical Aspects to Applications in Engines

  Detta är en avhandling från Avdelningen för Förbränningsfysik, Fysiska Institutionen, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Henrik Bladh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser-Induced Incandescence; Laser Diagnostics; LII; Soot; Model; Engine; Particulates; Soot volume fraction; Combustion; Physics; Fysik; quantum mechanics; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; gravitation; relativity; kvantmekanik; klassisk mekanik; termodynamik; statistisk fysik; relativitet; Gases; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Teknik; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; fluiddynamik; plasma; Technological sciences; Laser technology;

  Sammanfattning : The laser-induced incandescence technique (LII) is a laser-based diagnostic technique for measurements of soot volume fraction and particle size. The technique relies on detection of incandescent light from soot particles heated to around 4000 K using nanosecond laser pulses. LÄS MER

 4. 4. On soot oxidation in heavy duty diesel engine combustion

  Detta är en avhandling från Avdelningen för Förbränningsfysik, Fysiska Institutionen, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Jan Eismark; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Diesel engine; oxidants; soot oxidation; soot formation; emissions; combustion; turbulence;

  Sammanfattning : Soot emissions from diesel engine combustion are harmful both for the health and the environment. Soot is also a limiting factor in the work to lower the emissions of nitrogen emissions (NOx) and to improve the fuel consumption. In the present work, experimental and simulation methods were used to study soot processes during the combustion. LÄS MER

 5. 5. Detailed Soot Modelling in Laminar and Turbulent Reacting Flows

  Detta är en avhandling från Fabian Mauss, Combustion Physics, PO Box 118, 22100 Lund

  Författare :Michael Balthasar; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; soot; turbulent; flames; engines; turbines; carbon black; ionization; laminar; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2000:Balthasar;

  Sammanfattning : In the present work a detailed kinetic soot model is applied to study the formation and oxidation of soot particles in laminar premixed and turbulent non-premixed flames. The soot model used in this study is based on a detailed description of the chemical and physical processes involved in the formation of soot. LÄS MER