Sökning: "LII"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet LII.

 1. 1. On the Use of Laser-Induced Incandescence for Soot Diagnostics: From Theoretical Aspects to Applications in Engines

  Detta är en avhandling från Avdelningen för Förbränningsfysik, Fysiska Institutionen, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Henrik Bladh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser-Induced Incandescence; Laser Diagnostics; LII; Soot; Model; Engine; Particulates; Soot volume fraction; Combustion; Physics; Fysik; quantum mechanics; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; gravitation; relativity; kvantmekanik; klassisk mekanik; termodynamik; statistisk fysik; relativitet; Gases; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Teknik; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; fluiddynamik; plasma; Technological sciences; Laser technology;

  Sammanfattning : The laser-induced incandescence technique (LII) is a laser-based diagnostic technique for measurements of soot volume fraction and particle size. The technique relies on detection of incandescent light from soot particles heated to around 4000 K using nanosecond laser pulses. LÄS MER

 2. 2. Laser Diagnostics for Applications to In-Cylinder Engine Investigations

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Robert Collin; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LII; Rayleigh scattering; formaldehyde; OH; soot; dimethyl ether; Laser technology; Fysik; Laserteknik; Physics; LIF; Laser diagnostics; combustion engines; Fysicumarkivet A:2004:Collin;

  Sammanfattning : In the work presented in the thesis laser diagnostics was employed primarily in the investigation of engines, but was also used to study soot in flames. Quantitative measurements were performed for visualizing both in-cylinder soot formation and DME sprays in a combustion vessel. LÄS MER

 3. 3. High Repetition Rate Laser Diagnostics for Combustion Applications

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Johan Sjöholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; spray; diesel; optical engine; simultaneous; laser-induced fluorescence; fuel tracer; SLIPI; Raman; LII; laser diagnostic; combustion; high repetition rate; high-speed; PLIF; multi-YAG; LIF; fuel jet; Fysicumarkivet A:2012:Sjöholm;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår värld drivs av förbränning. Från den lilla elden som används vid matlagning till gigantiska gasturbiner och kolkraftverk som genererar en stor del av all elektricitet. Dessutom så drivs nästan alla fordon av förbränningsmotorer. LÄS MER

 4. 4. Multi-Dimensional Quantitative Laser-based Diagnostics - Development and Practial Applications

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Rikard Wellander; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Post injection; Structured illumination; Mie scattering; Dense sprays; Extinction coefficient; Signal attenuation; Laser extinction; Multiple scattering; Scattering measurements; Planar laser induced fluorescence; Time resolved; Imaging through turbulent media; Three-dimensional image acquisition; Diesel particulate filter regeneration; Wall impingent; Biodiesel; LII; Large-bore gas Engine; Pre-chamber ignition; Fysicumarkivet A:2014:Wellander;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De vanligaste anledningarna till att vi eldar idag är att skapa värme, elektricitet eller mekanisk energi (som till exempel i bilar och andra fordon). När man eldar bildas kemikalier och partiklar som är skadliga för hälsa och miljö. LÄS MER

 5. 5. Optical Diagnostics of Soot in Combusting Sprays

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Raul Lima Ochoterena; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optical diagnostics.; Laser Induced Incandescence LII ; Elastic Light Scattering ELS ; Soot formation; Flame temperature; Spray combustion; Light Extinction LE ;

  Sammanfattning : Optical diagnostics in combusting diesel sprays were carried out in the Chalmers High Pressure, High Temperature (HP/HT) spray rig at conditions similar to those in an internal combustion engine, reaching up to 100 bar and 630 ◦ C. Spray development studies and combustion characterisation were done by high speed shadowgraphs that were digitally processed to measure the start of combustion, break-up, droplets and vapour penetration. LÄS MER