Sökning: "Laserteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet Laserteknik.

 1. 1. Rotational Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy: Experimental and Theoretical Developments in Gas-phase Thermometry

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Mikael Afzelius; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; collision line-broadening calculations; combustion laser diagnostics; Laserteknik; Laser technology; CARS; coherent laser spectroscopy; Fysicumarkivet A:2004:Afzelius;

  Sammanfattning : Dual-broadband pure rotational coherent anti-Stokes Raman spectroscopy was investigated in terms of thermometry and species concentration measurement for studies of combustion. The modelling of rotational CARS spectra under conditions of high pressure at room temperature was investigated. LÄS MER

 2. 2. Development of laser spectroscopy for scattering media applications

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laserteknik; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; coherent sampling; optical sensor; light absorption; noninvasive measurement; diode laser; scattering of light; laser spectroscopy; fluorescence spectroscopy; remote sensing; Lidar; DIAL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Nationalencyklopedin står det att spektroskopi är en metod för att studera molekyler, atomer och atomkärnor med hjälp av dess spektra. Man använder både elektromagnetisk strålning och partikelstrålning inom spektroskopin. Spektroskopi används inom astronomi, kemi, fysik och medicin. LÄS MER

 3. 3. Development and Application of Laser Techniques for Studying Fuel Dynamics and NO Formation in Engines

  Detta är en avhandling från Department of Combustion Physics, Lund University

  Författare :Öivind Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Motors and propulsion systems; LIF; Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Fluorescence; Combustion; Pollutant; Nitric Oxide; Spray Combustion; DME; Laserteknik; Laser technology; Motorer; framdrivningssystem; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2000:Andersson;

  Sammanfattning : Development and application of some laser techniques for the study of engine combustion are presented. The investigations mainly cover two aspects: fuel dynamics and formation of NO. LÄS MER

 4. 4. Combustion Studies of Soot and Fuel Based on Use of Laser Diagnostics

  Detta är en avhandling från Department of Combustion Physics, Lund University

  Författare :Boman Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; Laser Induced Fluorescence; Soot; Physics; Fysik; Laser technology; Motors and propulsion systems; Laserteknik; Laser-Induced Incandescence; Motorer; framdrivningssystem; Fysicumarkivet A:2002:Axelsson;

  Sammanfattning : In the work described in the present thesis, laser techniques for combustion engine diagnostics were developed and applied. The main techniques were laser-induced incandescence (LII) and laser-induced fluorescence (LIF), used for both flame and engine diagnostics. LÄS MER

 5. 5. On the Use of Laser-Induced Incandescence for Soot Diagnostics: From Theoretical Aspects to Applications in Engines

  Detta är en avhandling från Avdelningen för Förbränningsfysik, Fysiska Institutionen, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Henrik Bladh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser-Induced Incandescence; Laser Diagnostics; LII; Soot; Model; Engine; Particulates; Soot volume fraction; Combustion; Physics; Fysik; quantum mechanics; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; gravitation; relativity; kvantmekanik; klassisk mekanik; termodynamik; statistisk fysik; relativitet; Gases; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Teknik; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; fluiddynamik; plasma; Technological sciences; Laser technology;

  Sammanfattning : The laser-induced incandescence technique (LII) is a laser-based diagnostic technique for measurements of soot volume fraction and particle size. The technique relies on detection of incandescent light from soot particles heated to around 4000 K using nanosecond laser pulses. LÄS MER