Sökning: "statistical physics"

Visar resultat 1 - 5 av 234 avhandlingar innehållade orden statistical physics.

 1. 1. Searches for Particle Dark Matter Dark stars, dark galaxies, dark halos and global supersymmetric fits

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Pat Scott; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dark matter; supersymmetry; gamma rays; dwarf galaxies; stellar evolution; cosmological perturbations; phase transitions; statistical techniques; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Cosmology; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Kosmologi; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Formation and development of stars; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Stjärnors bildning och utveckling; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics High energy astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Högenergiastrofysik; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Sammanfattning : The identity of dark matter is one of the key outstanding problems in both particle and astrophysics. In this thesis, I describe a number of complementary searches for particle dark matter. LÄS MER

 2. 2. Aspects of the Duality between Supersymmetric Yang-Mills Theory and String Theory

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Daniel Bundzik; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematisk och allmän teoretisk fysik; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; gravitation; statistical physics; thermodynamics; Natural science; Naturvetenskap; Physics; Fysik; Mathematical and general theoretical physics; Star product; Leigh-Strassler deformation; R-matrix; Integrability; Spin-chains; Fractional D-branes; type IIB string theory; AdS CFT-correspondence; gauge gravity correspondence; kvantmekanik; klassisk mekanik; termodynamik; statistisk fysik; relativitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar tre frågor med anknytning till Ads/CFT-korrespondensen. I papper I presenteras lösningar som beskriver geometrin hos fraktionella D1-bran från Typ IIB strängteori. Kopplingskonstantens energiberoende beräknas på gaugeteorisidan. LÄS MER

 3. 3. Isospin Breaking in Kaon Decays to Pions

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Fredrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; termodynamik; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Pseudo-scalar meson; Isospin Breaking; Chiral Perturbation Theory; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; Weak Interaction; Strong Interaction; kvantfältteori; High energy interactions; Kärnfysik; Nuclear physics; klassisk mekanik; quantum field theory; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Elementarpartikelfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Amplituden för fem olika processer av typen K -> 3 Pi och tre olika av K -> 2 Pi har beräknats i kiral störningsteori. Beräkningen har genomförts flera gånger med olika approximationer. Först används isospin-approximationen, men detta resulterar i diskrepanser mellan teori och experiment. LÄS MER

 4. 4. Supersymmetry vis-à-vis Observation Dark Matter Constraints, Global Fits and Statistical Issues

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Yashar Akrami; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; supersymmetry; cosmology of theories beyond the Standard Model; dark matter; gamma rays; dwarf galaxies; direct detection; statistical techniques; scanning algorithms; genetic algorithms; statistical coverage; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Cosmology; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Kosmologi; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik Astropartikelfysik; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Sammanfattning : Weak-scale supersymmetry is one of the most favoured theories beyond the Standard Model of particle physics that elegantly solves various theoretical and observational problems in both particle physics and cosmology. In this thesis, I describe the theoretical foundations of supersymmetry, issues that it can address and concrete supersymmetric models that are widely used in phenomenological studies. LÄS MER

 5. 5. Models in Neutrino Physics Numerical and Statistical Studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Johannes Bergström; KTH.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Neutrino mass; lepton mixing; Majorana neutrinos; neutrino oscillations; neutrinoless double beta decay; statistical methods; Bayesian inference; model selection; effective field theory; Weinberg operator; seesaw models; inverse seesaw; right-handed neutrinos; renormalization group; threshold effects.; Neutrinomassor; leptonblandning; Majorananeutriner; neutrinooscillationer; neutrinol¨ost dubbelt betas¨onderfall; statistiska metoder; Bayesisk inferens; modellval; effektiv f¨altteori; Weinbergoperator; seesawmodeller; invers seesaw; högerhänta neutriner; renormeringsgrupp; tröskeleffekter.;

  Sammanfattning : The standard model of particle physics can excellently describe the vast majorityof data of particle physics experiments. However, in its simplest form, it cannot account for the fact that the neutrinos are massive particles and lepton flavorsmixed, as required by the observation of neutrino oscillations. LÄS MER