Sökning: "kvantmekanik"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade ordet kvantmekanik.

 1. 1. Quantum Devices from the Assembly of Zero- and One-Dimensional Building Blocks

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Physics, Box 118, 221 00 Lund

  Författare :Claes Thelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum devices; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; gravitation; termodynamik; statistisk fysik; Mathematical and general theoretical physics; single-electron transistor; nanowires; AFM; carbon nanotubes; Fysicumarkivet A:2003:Thelander;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för den här avhandlingen är tillverkning och studier av elektroniska komponenter tillverkade av mycket små tråd- och punktformade byggmateriel. Diametern hos en sådan tråd kan vara så liten som 1 nanometer, vilket motsvarar en miljondels millimeter. LÄS MER

 2. 2. Extending the nuclear cranking model to tilted axis rotation and alternative mean field potentials

  Detta är en avhandling från Mathematical Physics, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Peter Olivius; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; classical mechanics; gravitation; statistical physics; Kärnfysik; Nuclear physics; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; thermodynamics; klassisk mekanik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Nuclear Structure; Tilted axis rotation; Mathematical and general theoretical physics; quantum mechanics; relativity; Fysicumarkivet A:2004:Olivius;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den föreliggande doktorsavhandlingen handlar om en kärnfysikalisk modell, kallad cranking-modellen, för beräkningar av egenskaper hos snabbt roterande atomkärnor. I modellen tvingas ett deformerat (icke-klotformat) kraftfält att rotera kring en axel genom masscentrum, samtidigt som partiklarna i atomkärnan, protonerna och neutronerna, rör sig i sina s. LÄS MER

 3. 3. On the Use of Laser-Induced Incandescence for Soot Diagnostics: From Theoretical Aspects to Applications in Engines

  Detta är en avhandling från Avdelningen för Förbränningsfysik, Fysiska Institutionen, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Henrik Bladh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser-Induced Incandescence; Laser Diagnostics; LII; Soot; Model; Engine; Particulates; Soot volume fraction; Combustion; Physics; Fysik; quantum mechanics; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; gravitation; relativity; kvantmekanik; klassisk mekanik; termodynamik; statistisk fysik; relativitet; Gases; Gaser; fluid dynamics; plasmas; Teknik; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; fluiddynamik; plasma; Technological sciences; Laser technology;

  Sammanfattning : The laser-induced incandescence technique (LII) is a laser-based diagnostic technique for measurements of soot volume fraction and particle size. The technique relies on detection of incandescent light from soot particles heated to around 4000 K using nanosecond laser pulses. LÄS MER

 4. 4. Resonant states in modulation-doped heterostructures

  Detta är en avhandling från Anders Blom, Sölvegatan 14 A, S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Anders Blom; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical and general theoretical physics; generation-recombination noise; THz laser; classical mechanics; relativity; quantum mechanics; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; klassisk mekanik; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; termodynamik; statistical physics; donor energies; Si SiGe quantum well; central-cell effect; impurity absorption; Fysicumarkivet A:2003:Blom; Resonant states; impurity levels;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om de kvantmekaniska effekter som kan uppstå då man dopar extremt små halvledarstrukturer, och det inflytande detta kan ha på de elektroniska och optiska egenskaperna. Mottot för elektronikindustrin är "mindre, snabbare och billigare". LÄS MER

 5. 5. Isospin Breaking in Kaon Decays to Pions

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Fredrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; termodynamik; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Pseudo-scalar meson; Isospin Breaking; Chiral Perturbation Theory; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; Weak Interaction; Strong Interaction; kvantfältteori; High energy interactions; Kärnfysik; Nuclear physics; klassisk mekanik; quantum field theory; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Elementarpartikelfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Amplituden för fem olika processer av typen K -> 3 Pi och tre olika av K -> 2 Pi har beräknats i kiral störningsteori. Beräkningen har genomförts flera gånger med olika approximationer. Först används isospin-approximationen, men detta resulterar i diskrepanser mellan teori och experiment. LÄS MER