Sökning: "Elementary particle physics"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade orden Elementary particle physics.

 1. 1. Searches for Particle Dark Matter Dark stars, dark galaxies, dark halos and global supersymmetric fits

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Pat Scott; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dark matter; supersymmetry; gamma rays; dwarf galaxies; stellar evolution; cosmological perturbations; phase transitions; statistical techniques; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Cosmology; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Kosmologi; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Formation and development of stars; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Stjärnors bildning och utveckling; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics High energy astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Högenergiastrofysik; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Sammanfattning : The identity of dark matter is one of the key outstanding problems in both particle and astrophysics. In this thesis, I describe a number of complementary searches for particle dark matter. LÄS MER

 2. 2. Potential for B-physics measurements with a fixed-target proton-collision experiment

  Detta är en avhandling från Department of Elementary Particle Physics, Lund University

  Författare :Jenny Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; CP Violation; quantum field theory; Elementarpartikelfysik; HERA-B; Fixed Target; kvantfältteori; B Physics; Monte Carlo Simulations; Fysicumarkivet A:1999:Ivarsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Partikelfysik och det vetenskapliga arvet Har du gått i en ljus vänlig skog om sommaren när vinden susar bland löven och små djur kilar omkring under gräset och solen skiner på din hud och kittlar din amygdala i det innersta av din hjärna? Har du någonsin reflekterat över naturens oändliga rikedom? Hur kan en värld vara uppbyggd som uppvisar en sådan komplexitet? Vill man beskriva den, måla av den eller dikta om den så kan man spendera en livstid utan att ändå lyckas fånga alla dess ansikten. I fysiken talar man om atomer, protoner och fundamentala krafter. LÄS MER

 3. 3. Luminosity evaluation and fragmentation studies for the DELPHI experiment at LEP

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Christina Zacharatou Jarlskog; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; luminosity; hadronization; Z boson; strong coupling constant; Elementary particle physics; Elementarpartikelfysik; quantum field theory; Fysicumarkivet A:2001:Jarlskog; LEP; DELPHI; kvantfältteori; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : The first subject addressed in this thesis is the contribution of the VSAT luminosity to the lineshape analysis, i.e. to the extraction of the mass and width of the Z0 boson from LEP1 DELPHI data. The VSAT detector has contributed to the lineshape parameter determination by providing a relative luminosity measurement of high accuracy. LÄS MER

 4. 4. Measurement of azimuthal asymmetries in the hadronic final-state of deep inelastic scattering at HERA

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Magnus Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; jets; DIS; azimuthal asymmetries; structure function; unfold; quantum field theory; Elementary particle physics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2000:Lindström;

  Sammanfattning : Azimuthal asymmetries of the hadronic final state in deep inelastic scattering at HERA provide the opportunity to study the helicity of the interacting particles. We present a theoretical overview of the origin of these effects up to leading order in the strong coupling constant, $alpha_s$. LÄS MER

 5. 5. Particle Interferometry in e+e- Annihilation

  Detta är en avhandling från Lund University, Elementary Particle Physics Department, Box 118, S-22100, Lund, Sweden

  Författare :Raluca Muresan; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; DELPHI; Elementary particle physics; LEP; e e- annihilation; Interferometry; Correlation; Bose-Einstein; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2000:Muresan;

  Sammanfattning : This thesis is the result of three years of work in Lund University, as a member of DELPHI group, at the Elementary Particle Physics Department. The work concerns the study of Bose-Einstein correlations in electron-positron collisions at LEP. LÄS MER