Sökning: "arbetsprov"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet arbetsprov.

 1. 1. Ischaemic heart disease - risk assessment, diagnosis, and secondary preventive treatment in primary care with special reference to the relevance of exercise ECG

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gunnar Nilsson; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Exercise ECG; Ischaemic heart disease; Myocardial infarction; Prehospital delay; Primary care; Prognosis; Referral; Statin; Secondary prevention; Arbets-EKG; hjärtinfarkt; ischemisk hjärtsjukdom; sekundärprevention; Family Medicine; allmänmedicin;

  Sammanfattning : Background: Ischaemic heart disease is a diagnostic and therapeutic challenge to most general practitioners. We sought to identify diagnostic characteristics and prognoses of patients in primary care that received exercise electrocardiography (ECG). We compared the ECG test results with respect to probability of subsequent cardiologist referrals. LÄS MER

 2. 2. Assessment of Aerobic Capacity A Novel Rating Scale and Further Development of an Exercise Test including Analysis of Gas Exchange

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Anita Wisén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Physical medicine; Time constant of V O2; Cycle ergometer; Perceived Capacity; Perceived exertion; Heart rate; Oxygen uptake; Reference values; Oxygen kinetics; Repeatability; Thresholds;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Aerob kapacitet, i dagligt tal konditionen, är den maximala förmågan att utföra ett fysiskt arbete karaktäriserat av den maximala syreförbrukningen (V'O2max). Detta maximala arbete kan endast utföras en begränsad tid, till stor del beroende på en tilltagande anaerob metabolism, vilken bl.a. LÄS MER

 3. 3. Cardiovascular disease and adrenergic dysfunction in mild primary hyperparathyroidism

  Detta är en avhandling från Cardiology, Dept of Clinical Sciences, Faculty of Medicine

  Författare :Mats Birgander; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Primary Hyperparathyroidism; parathyroidectomy; parathyroid hormone; cardiovascular disease; mortality.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Primär hyperparathyroidism (PHPT) är en sjukdom som beror på abnormt ökad produktion av parathormon (PTH) i en eller flera av de vanligen fyra bisköldkörtlarna. PTH har som uppgift är att reglera nivån av kalcium i blodet (i dagligt tal ofta kallad ”blodkalken”) inom snäva gränser. LÄS MER

 4. 4. High-Frequency ECG in Ischemic Heart Disease

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Jonas Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiology; Clinical physics; high-frequency QRS components; electrocardiogram; myocardial infarction; myocardial ischemia; Ischemic heart disease; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish NY METOD ATT ANALYSERA EKG KAN FÖRBÄTTRA DIAGNOSTIK AV HJÄRTSJUKDOM Hjärtsjukdom står för en betydande del av sjukvårdskonsumtionen och är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. Förträngningar i hjärtats kranskärl är den enskilt vanligaste orsaken till hjärtsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Myocardial Perfusion and Function: Comparative assessment by ECG, SPECT and MRI

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Eva Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tomografi; medicinsk instrumentering; Physiology; radiologi; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; Clinical physics; ST-segment deviation ; myocardial ischemia ; myocardial perfusion ; MRI; CMR; MPS; ECG; SPECT; Fysiologi; Cardiovascular system; myocardial function ; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Sjukdom i hjärtat är mycket vanligt i västvärlden. I Sverige lider 12% av befolkningen av hjärt-kärlsjukdomar. Akut hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken. LÄS MER