Sökning: "flerbostadshus"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet flerbostadshus.

 1. 1. Omställning – Tillväxt – Effektivisering : Energifrågor vid renovering av flerbostadshus

  Författare :Josefin Thoresson; Kajsa Ellegård; Wiktoria Glad; Örjan Svane; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Building refurbishment; apartment buildings; energy assemblages; urban energy transition; energy efficiency; STS; urban assemblages; built environments; translations; energy goals; Energieffektivisering; byggnadsrenovering; flerbostadshus; energisammansättning; urban energiomställning; STS; byggda miljöer; energimål; översättning;

  Sammanfattning : Flerbostadshus anses viktiga för att minska energianvändningen i byggnader, och potentialen att energieffektivisera i samband med renovering är stor. Denna studie behandlar hur arbete med energifrågor genomförs i renovering av flerbostadshus byggda under miljonprogrammet i stadsdelen Östra Sätra i Gävle. LÄS MER

 2. 2. Förvaltning av flerbostadshus : om arbetsorganisation och föreställningar som villkor för samspel och boendemedverkan

  Författare :Jan Öhrming; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Utifrån 63 flerbostadshus i Stockholm och Nynäshamn behandlas förvaltningsarbetets uppbyggnad och förlopp. Boken vänder sig främst till förvaltningsansvariga i företag och bostadsrättsföreningar, men även till yrkes- och lekmän med andra relationer till flerbostadshusens förvaltning... LÄS MER

 3. 3. A Statistical Approach to Estimate Thermal Performance and Energy Renovation of Multifamily Buildings : Case study on a Swedish city district

  Författare :Martin Eriksson; Bahram Moshfegh; Shahnaz Amiri; Jan Akander; Sasan Sadrizadeh; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy signature; multifamily building; district heating; energy renovation; simulation; heat loss coefficient; balance temperature; base load; energisignatur; flerbostadshus; fjärrvärme; energirenovering; simulering; värmeförlustkoefficient; balanstemperatur; baslast; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : Several climate and energy goals have been set in the European Union, one of them being to increase energy efficiency. In Sweden, a large potential for increased energy efficiency lies in the residential and service sectors, which account for about 40% of total energy use. LÄS MER

 4. 4. Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings

  Författare :Mats Öberg; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; livslängd; materialval; energianvändning; inomhusklimat; livscykelanalyser; livscykelkostnader; hållbar utveckling; Sustainable construction; Building construction; Service life design; Multiple Attribute Decision Analysis; Energy efficient buildings; Life Cycle Assessment; projektering; betongkonstruktioner; flerbostadshus; Byggnadsteknik; Integrated life cycle design; Life Cycle Costing;

  Sammanfattning : The objective of this work is to explore ways of enhancing the overall lifetime quality, including cost and environmental efficiency, of Swedish concrete multi-dwelling buildings. The building and its characteristics, as well as the procedures for whole life optimisation, are addressed. LÄS MER

 5. 5. Incentivising Innovation in the Swedish Construction Industry

  Författare :Jonas Anund Vogel; Per Lundqvist; Hans Lind; Jaime Arias Hurtado; Ellen Van Bueren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; resource efficiency; construction industry; building sector; innovation; agreements; common-pool resources; multifamily buildings; Sweden; contract theory; energieffektivisering; resursoptimering; byggindustrin; bostadssektorn; innovation; avtal; allmänningar; flerbostadshus; kontraktsteori; Sverige; Energy Technology; Energiteknik;

  Sammanfattning : Almost 40 percent of global final energy use and CO2 emissions are connected to buildings and building-related activities; it is therefore important to incentivise the design and construction of resource-efficient buildings. Unfortunately, energy demand and associated emissions in the sector continue to grow. LÄS MER