Sökning: "Wiktoria Glad"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Wiktoria Glad.

 1. 1. Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 2. 2. Apparater, aktiviteter och aktörer : Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar

  Författare :Helena Karresand; Kajsa Ellegård; Wiktoria Glad; Patrik Rohdin; Margrethe Aune; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Passive house; household; household activities; public housing companies; low energy homes; energy use; household appliances; everyday life; time geography; energy order; Passivhus; hushåll; hushållsaktiviteter; bostadsbolag; lågenergibostad; energianvändning; hushållsapparater; vardagsliv; tidsgeografi; energiordning;

  Sammanfattning : Energianvändningen inom bostadssektorn har stadigt ökat och verkar inte minska trots energieffektiva apparater. Genom att bygga lågenergibostäder försöker bostadsbolagen minska energianvändningen, vilket också sker, men endast vad gäller uppvärmning och varmvatten. LÄS MER

 3. 3. Omställning – Tillväxt – Effektivisering : Energifrågor vid renovering av flerbostadshus

  Författare :Josefin Thoresson; Kajsa Ellegård; Wiktoria Glad; Örjan Svane; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Building refurbishment; apartment buildings; energy assemblages; urban energy transition; energy efficiency; STS; urban assemblages; built environments; translations; energy goals; Energieffektivisering; byggnadsrenovering; flerbostadshus; energisammansättning; urban energiomställning; STS; byggda miljöer; energimål; översättning;

  Sammanfattning : Flerbostadshus anses viktiga för att minska energianvändningen i byggnader, och potentialen att energieffektivisera i samband med renovering är stor. Denna studie behandlar hur arbete med energifrågor genomförs i renovering av flerbostadshus byggda under miljonprogrammet i stadsdelen Östra Sätra i Gävle. LÄS MER

 4. 4. On the other side of change : Exploring the role that design can play in retaining sustainable doings

  Författare :Chu Wanjun; Renee Wever; Wiktoria Glad; Oskar Rexfelt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Design for sustainable behavior; Behavior retention; Behavior change; Sustainable design; Context change; Activity theory;

  Sammanfattning : The world keeps changing more rapidly. Induced by context change disruptions such as individual life-course changes and macro socio-economical events, the way people carry out their everyday life doings is also undergoing a dynamic transition process, which may open up windows of opportunity for design to transit people’s behavior in a more sustainable direction. LÄS MER