Sökning: "Avdelningen för Byggnadsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden Avdelningen för Byggnadsmaterial.

 1. 1. Verktyg för optimering av byggtorkning

  Författare :Peter Brander; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; konstroller; fukt; kostnader; byggkonstruktioner; byggnadskonstruktion; controls; tools; system; risks; costs; Building materials; optimizing; drying; Building construction; byggnadsmaterial; moisture; byggtorkning; verktyg;

  Sammanfattning : För att bättre kunna kostnadsoptimera byggtorkningar har ett optimeringsverktyg innefattande ett antal olika beräknings och bedömningsparametrar tagits fram. Byggtorkning innefattar stora kostnader för energi, provisorier och kontroller. LÄS MER

 2. 2. Ageing and deformation properties of building joint sealants

  Författare :Per Gunnar Burström; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; organic building materials; ageing; building material properties; durability; joint movements; byggnadsmaterial; fogmassor; deformation; beständighet; hållbarhet; sealants; tätningsmedel; building material ageing;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 3. 3. Determination of the Critical Moisture Level for Mould Growth on Building Materials

  Författare :Pernilla Johansson; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Crawl space; Fungus; Mould resistance; Wood; Building materials; Mould; Critical moisture level; Attic; Relative humidity; Cyclic conditions; Laboratory method;

  Sammanfattning : The susceptibility to mould growth varies between building materials. The factors that most affect mould growth, the relative humidity (RH) and temperature also vary in different parts of buildings. One way of preventing the growth of mould in buildings is therefore to choose building materials that can withstand the expected conditions. LÄS MER

 4. 4. Inomhusluft - egenskaper, påverkan på människor, metoder för förbättringar

  Författare :Ulrika Hammargren; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mikroorganismer; VOC; formaldehyd; inomhusklimat; fallstudier; sjuka hus; tillståndsbedömning; allergi; astma; luftkvalitet; allergener; koldioxid; partiklar; kvalster; krav; regler;

  Sammanfattning : Målet med arbetet som presenteras i denna licentiatuppsats är att genomföra en analys av problemkomplexet inomhusluft och att med ledning av denna analys anvisa vägar att minska inneluftproblem i framtida byggande. Utifrån detta har tre delsyften formulerats: (1) Analysera existerande inneluftproblem och i samband därmed beskriva vilka faktorer i inomhusluften som medför problem, vilka faktorer som troligen inte medför problem och vilka faktorer om vilka det råder osäkerhet om huruvida de medför problem eller ej. LÄS MER

 5. 5. Moisture conditions in rain exposed wood joints - Experimental methods and laboratory measurements

  Författare :Maria Fredriksson; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wood; moisture; durability; service life; microclimate; surface moisture; mositure content; Norway spruce; Picea abies; pressure plate; decay; growth ring width; heartwood;

  Sammanfattning : This thesis concerns the moisture conditions in rain exposed wood structures, i.e. wood exposed to high moisture levels. The focus was on the microclimate (the climate at the wood surface) and the material climate (the wood moisture content) in joints. LÄS MER