Sökning: "Örjan Svane"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Örjan Svane.

 1. 1. A sustainable neighbourhood : a place and its people, its services and exchange with nature

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Örjan Svane; KTH.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; neighbourhood; sustainability; housing; management; residents; services; grannskap; uthållig utveckling; bostäder; förvaltning; boende; tjänster; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : I denna avhandling presenteras en teori, som syftar till att främja utvecklingen av miljöarbete i bostadsförvaltning. Ett litet grannskap, dess tjänster till de boende och dess utbyte med naturen studeras. LÄS MER

 2. 2. Miljöarbete i bostadsförvaltning : en undersökning av praxis i tolv bostadsföretag

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Örjan Svane; KTH.; [1998]
  Nyckelord :Miljöarbete; Boendemiljö; Bostäder; Bostadsförvaltning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER