Sökning: "Margareta Ahlström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Margareta Ahlström.

 1. 1. Hörselskadade barn i kommunikation och samspel

  Författare :Margareta Ahlström; Björg Röed Hansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; hard of hearing children; interaction; communication; development; sign language; descriptive qualitative analysis; video-recorded observation; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study the communicative and social development of twelve hard of hearing children, between the ages of two and seven. The children were observed by videorecordings, during a two year period in natural settings in three different sign language preschools, where sign language and spoken Swedish was exposed to the children at a varying extent. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av en akut traumatisk handskada : en prospektiv studie av patientens situation under det första året efter olyckan

  Författare :Margareta Gustafsson; Gerd Ahlström; Regina Wredling; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Hand injuries; traumatic stress; anxiety; depression; pain; outcome; nursing; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of the research project was to investigate the consequences of an acute traumatic hand injury during the first year after the accident. The project involved 112 patients with acute traumatic hand injuries requiring inpatient hand-surgical treatment. The majority of the patients were men. LÄS MER

 3. 3. The meaning of living with pain of fibromyalgia type as narrated by affected men, their partners, nurses and physicians

  Författare :Margareta Paulson; Astrid Norberg; Ella Danielsson; Gerd Ahlström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; content analysis; encounters; female partner; fibromyalgia; health care staff; interviews; lived experience; metaphorical expression; men; pain; phenomenological hermeneutics; female partners; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det teckenspråkiga klassrummet : en arena för möte mellan elever och lärare

  Författare :Louise Danielsson; Margareta Ahlström; Siv Fischbein; Mats Granlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; classroom interaction; deaf and hearing teacher; deaf pupils; sign language; educational interaction model; gender; special school; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the interaction in sign language in a classroom in the special school for deaf and hard of hearing pupils. Three questions are of particular interest: What characterizes interaction in educational situations where the whole class is present compared to half the class and when the pupils in small groups are solving problems given by the teacher? How are a hearing and a deaf teacher interacting in the classroom? And How are boys and girls interacting in different educational situations?Theoretically the study is based on an educational interaction model. LÄS MER

 5. 5. Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd : En longitudinell fallstudie

  Författare :Barbro Johansson; Margareta Ahlström; Ulla Ek; Per-Anders Rydelius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Special Educational Needs; mainstream secondary school; interviews; teenage girls; peer interactions; relationships and groups; assessment for learning; social inclusion; IEP; zone of proximal development; grounded theory; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe teenage girls’ experiences and perceptions of participation and influence during learning processes. The UN Convention on the Rights of the Child and the view that children are social actors with their own agency were central to the study. LÄS MER