Sökning: "kemididaktik"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet kemididaktik.

 1. 1. Chemistry: content, context and choices towards students' higher order problem solving in upper secondary school

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karolina Broman; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; chemistry education; upper secondary students; meaningful learning; higher order thinking; problem solving; context-based learning; interest; educational choice; identity; didactics of chemistry; kemididaktik;

  Sammanfattning : Chemistry is often claimed to be difficult, irrelevant, and uninteresting to school students. Even students who enjoy doing science often have problems seeing themselves as being scientists. This thesis explores and challenges the negative perception of chemistry by investigating upper secondary students’ views on the subject. LÄS MER

 2. 2. Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Tor Nilsson; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; enthalpy; thermodynamics; chemistry; chemistry education; conceptions; higher education; entalpi; termodynamik; kemi; kemididaktik; ämnesdidaktik; föreställningar; begrepp; begreppsbildning; högre utbildning; naturvetenskapernas och teknikens didaktik; naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to construct undergraduate chemistry students’ conceptions of enthalpy and its change, internal energy and its change, heat and work. Conceptions make it possible to identify students’ problems with the taught content. How students’ exam results are affected by qualitative/conceptual questions was also investigated. LÄS MER

 3. 3. Redox models in chemistry  A depiction of the conceptions held by secondary school students of redox reactions

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemiska institutionen. Umeå universitet

  Författare :Lise-Lotte Österlund; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; science education; redox reaction; model; inorganic chemistry; organic chemistry; biochemistry; students conceptions; textbook; NATURAL SCIENCES Chemistry Other chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Övrig kemi; didactics of chemistry; kemididaktik;

  Sammanfattning : According to previous research, students show difficulties in learning redox reactions. By the historical development different redox models exist to explain redox reactions, the oxygen model, the hydrogen model, the electron model and the oxidation number model. LÄS MER