Sökning: "fullgörelse"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet fullgörelse.

 1. 1. Fel i tjänst : om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall

  Författare :Peter Hultgren; Johan Lindholm; Jan Leidö; Kåre Lilleholt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fel i tjänst; uppdragstagares kontraktsbrott; utfyllning; utfyllande rätt; analogier; allmänna rättsgrundsatser; allmänna rättsprinciper; felbedömning; påföljder; detentionsrätt; fullgörelse; prisavdrag; hävning; skadestånd; Law; juridik;

  Sammanfattning : Fel i tjänst är på grund av tjänsternas olikartade natur ett mycket brett ämne. Då majoriteten av tjänsterna som tillhandahålls på den svenska marknaden inte omfattas av reglering har ämnet vidare ett naturligt samband med metodfrågor om avtalsutfyllning med analogier och allmänna rättsgrundsatser. LÄS MER

 2. 2. Den dokumentvillkorade garantin

  Författare :Johan Adestam; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; security; suretyship; självständig garanti; Dokumentvillkorad garanti; garanti; borgen; säkerhet; remburs; standby-remburs; avtal; uppdrag; internationell handel; documentary guarantee; guarantee; independent guarantee; letter of credit; standby letter of credit; contract; mandate; international trade; civilrätt; private law;

  Sammanfattning : Documentary guarantees, in practice usually described as independent guarantees, are characterized by the fact that they essentially contain only conditions referring to whether or not certain specified documents are presented to the guarantor. A documentary guarantee is usually only one part of a contractual structure involving several contracts and parties. LÄS MER