Sökning: "redovisningsmedel"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet redovisningsmedel.

  1. 1. Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt : Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

    Författare :Gustaf Almkvist; Magnus Ulväng; Laila Zackariasson; Erling Johannes Husabø; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förmögenhetsbrott; legalitetsprincipen; juridisk argumentation; autonomi; accessoritet; autonomi; begrepp; stöld; förskingring; olovligt förfogande; trolöshet mot huvudman; behörighetsmissbruk; besittning; besittningsförändring; tillgrepp; hittegods; olovlighet; samtycke; rättighet; äganderätt; fordringsrätt; individuell bestämning; valrätt; villkorad förpliktelse; objektsidentitet; surrogation; redovisningslagen; redovisningsmedel; besittning för annan; redovisningsskyldighet; vindikation; återgång; fullgörelse; behörighet; uppdrag; ekonomisk förtroendeställning; syssloman; kontopengar; tillägnelse; frånhändande; missbruk; Criminal Law; Straffrätt;

    Sammanfattning : The property offences, understood in a broad sense, are constructed in a way that pre-sup- poses rules on property, obligations, agency, possession and similar basic concepts of pri- vate law. That raises the question whether the offences simply refer to the private law – and if so in what way – or if the special character of the criminal law implies a different, independent understanding of the various concepts that are mentioned in the different offences. LÄS MER