Sökning: "stöld"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet stöld.

 1. 1. Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt : Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

  Författare :Gustaf Almkvist; Magnus Ulväng; Laila Zackariasson; Erling Johannes Husabø; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förmögenhetsbrott; legalitetsprincipen; juridisk argumentation; autonomi; accessoritet; autonomi; begrepp; stöld; förskingring; olovligt förfogande; trolöshet mot huvudman; behörighetsmissbruk; besittning; besittningsförändring; tillgrepp; hittegods; olovlighet; samtycke; rättighet; äganderätt; fordringsrätt; individuell bestämning; valrätt; villkorad förpliktelse; objektsidentitet; surrogation; redovisningslagen; redovisningsmedel; besittning för annan; redovisningsskyldighet; vindikation; återgång; fullgörelse; behörighet; uppdrag; ekonomisk förtroendeställning; syssloman; kontopengar; tillägnelse; frånhändande; missbruk; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : The property offences, understood in a broad sense, are constructed in a way that pre-sup- poses rules on property, obligations, agency, possession and similar basic concepts of pri- vate law. That raises the question whether the offences simply refer to the private law – and if so in what way – or if the special character of the criminal law implies a different, independent understanding of the various concepts that are mentioned in the different offences. LÄS MER

 2. 2. Gender and Citizenship : Hausa Women´s Political Identity from the Caliphate to the Protectorate

  Författare :Hauwa Mahdi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Hausa; gender; women; Sokoto Caliphate; British colonial rule; Islam; Sharia; ethmicity; constitution; citizenship; Nigeria;

  Sammanfattning : Tidigare forskare har hävdat att det brittiska herraväldet i Nigeria inte påverkade människorna på landsbygden i någon större utsträckning. Men Hauwa Mahdi hävdar i sin avhandling att kolonialmakten hade ett mycket stort inflytande – inte minst på relationerna mellan könen. LÄS MER

 3. 3. Testing Homogeneity and Unit Root Restrictions in Panels

  Författare :Johan Blomquist; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Non-stationary panels; Panel unit root tests; Cross-sectional dependence; Homogeneity testing;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two distinct parts. The first part contains three chapters, co-authored with Joakim Westerlund, that deal with the analysis of unit root testing, and the second part consists of two chapters on slope homogeneity testing. LÄS MER

 4. 4. Etik och känslor : en empirisk studie av skuld- och medkänslor hos gymnasieelever – en prövning av Ortonys teori

  Författare :Kenneth Wilson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Upper Swedish Secondary School Students facet design; Sorry-for emotions; Self-reproach emotions; Ortony; blameworthy actions; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to test parts of Ortony's theoretical model relating to the cognitive structure of emotions in Swedish upper secondary school students. That part of the model, which was appropriate for the present study, deals with emotions attributed to the person who has perpetrated what is referred to as blameworthy actions. LÄS MER

 5. 5. Developing a Security-Enhanced Internet-of-Things Based Communication System for Smart Microgrids

  Författare :Aron Kondoro; Hannu Tenhunen; Anders Hallén; Nerey Mvungi; Masoumeh Ebrahimi; Giovanni Spagnuolo; KTH; []
  Nyckelord :Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Access to clean and reliable electric power is still a challenge for many local communities in developing countries. Smart micro-grids are one of the new practical solutions that can take advantage of locally available resources to satisfy the energy demands of these communities. LÄS MER