Sökning: "Cytogenetic analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden Cytogenetic analysis.

 1. 1. CYTOGENETIC AND MOLECULAR GENETIC CHARACTERIZATION OF LIPOMAS

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :Hammurabi Bartuma; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; soft tissue tumors; adipocytic tumors; conventional lipomas; spindle cell lipoma; HMGA2; cytogenetic; molecular genetic; SNP array; GGE;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer uppstår via genetiska förändringar som leder till ohämmad reglering av celltillväxt. Tumörer i mjukdelar utgör en grupp av solida tumörer, med över 100 histologiska typer. Mjukdelstumörer uppstår från mesenkymal vävnad, som inkluderar fett, bindväv, muskulatur, och det perifera nervsystemet. LÄS MER

 2. 2. Molecular Genetic Alterations In Endometrial And Ovarian Cancers

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anjila Koul; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; KRAS; PTEN; TP53; Overexpression; Mutation; Microsatellite instability; Complex atypical hyperplasia; Endometrial cancer; Ovarian cancer; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; CNS metastasis; Cytogenetic analysis; BRCA2; BRCA1; B-catenin; CDKN2A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk Sammanfattning Gen-förändringar i endometrie- och ovarial cancer: Endometriecancer (EC, cancer i livmoderslemhinnan) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i västvärlden. Tumörutvecklingen kan associeras till en östrogen-inducerad stimulans av endometriets tillväxt i avsaknad av den differentierande effekten av progesteron. LÄS MER

 3. 3. Cytogenetic and molecular analysis of chromosomal rearrangements associated with neuropsychiatric disorders

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dmitry Tentler; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Mental retardation; autism; Asperger syndrome; chromosomal rearrangement; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Clinical Genetics; klinisk genetik;

  Sammanfattning : Genetic factors are important in the aetiology of neuropsychiatric disorders. Analysis of chromosomal abnormalities associated with these disorders may provide locus specific information for the identification of candidate genes and, subsequently, for our understanding of brain development and functioning. LÄS MER

 4. 4. Novel Tumor Suppressor Gene Candidates in Experimental Endometrial Carcinoma - From Cytogenetic to Molecular Analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carola Hedberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cancer; endometrial cancer; tumor suppressor gene; rat models; Skip; Myo1c;

  Sammanfattning : Endometrial carcinoma (EC) is the most common form of gynecological malignancy, ranking fourth in incidence among tumors diagnosed in women. As is the case with other complex diseases, detailed analyses of the underlying mechanisms of cancer are difficult, due mainly to the genetic heterogeneity of the human population and differences in the environment and lifestyle of individuals. LÄS MER

 5. 5. Cytogenetic studies of normal kidney tissue and renal cell carcinoma

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Peter Elfving; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; Klinisk genetik; Clinical genetics; nonneoplastic kidney tissue; renal cell carcinoma; trisomy 7; Cytogenetics; FISH; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Njurcancer är ungefär den 10:e vanligaste tumörformen i Sverige och diagnosticeras nästan dubbelt så ofta hos män som hos kvinnor. Tumörerna upptäcks vanligtvis i åldern mellan 50 och 70 år och de mest förekommande symtomen är blod i urinen och flanksmärtor. LÄS MER