Sökning: "Ovarian cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 153 avhandlingar innehållade orden Ovarian cancer.

 1. 1. Hunting a Silent Killer. Biomolecular Approaches in Ovarian Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Nicolai Arildsen; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ovarian cancer; Molecular biology; genetic variant; TP53 mutation; early detection; Drug Screening Assays; Antitumor; bioinformatics; next generation sequencing; NGS; prognostic and predictive biomarkers; ovarian clear cell cancer; high-grade serous ovarian cancer;

  Sammanfattning : Ovarian cancer is a heterogeneous disease and recent advances in improving patient outcome havebeen limited. It is estimated that a woman’s risk of developing ovarian cancer during her lifetime is about 1 in 70, making it a frequently occurring cancer type in women. LÄS MER

 2. 2. Molecular Genetic Alterations In Endometrial And Ovarian Cancers

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anjila Koul; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; KRAS; PTEN; TP53; Overexpression; Mutation; Microsatellite instability; Complex atypical hyperplasia; Endometrial cancer; Ovarian cancer; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; CNS metastasis; Cytogenetic analysis; BRCA2; BRCA1; B-catenin; CDKN2A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk Sammanfattning Gen-förändringar i endometrie- och ovarial cancer: Endometriecancer (EC, cancer i livmoderslemhinnan) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i västvärlden. Tumörutvecklingen kan associeras till en östrogen-inducerad stimulans av endometriets tillväxt i avsaknad av den differentierande effekten av progesteron. LÄS MER

 3. 3. Ovarian cancer : Treatment results, prognostic factors, and tumor marker surveillance

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Thomas Högberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1992]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The total population-based material of 426 ovarian malignancies in the Southeast Health Care Region of Sweden during 1984-1987 was surveyed. It seems that with a program of cytoreductive surgery followed by a cisplatinum chemotherapy combination in the metastasizing cases the overall survival figures have improved. LÄS MER

 4. 4. Tumors associated with Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer: Defective Mismatch Repair and Familial Risk of Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kajsa Ericson Lindquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; Multiple Tumors; Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer; Cytology; Cohort study; Population based; Familial Risk of Cancer; Immunohistochemistry; MSH2; MSH6; MLH1; Microsatellite Instability; Soft Tissue Sarcomas; Cancer of the Upper Urinary Tract; Cancer of the Small Intestine; Colorectal Cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Defekt mismatch-reparation och familjär cancerrisk Cancer är på cellnivå en genetisk sjukdom. Förändringar i cellens arvsmassa (DNA) drabbar tre huvudtyper av gener; onkgener, tumörsuppressorgener och DNA-reparationsgener. Onkgener är en grupp gener som befrämjar cellens tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. LÄS MER