Sökning: "General pathology"

Visar resultat 1 - 5 av 173 avhandlingar innehållade orden General pathology.

 1. 1. Regulation of neutrophil apoptosis

  Detta är en avhandling från Maria Alvarado-Kristensson, experimentall pathology, Lund University, U-MAS, entrance 78, 205 02 Malmö

  Författare :Maria Alvarado-Kristensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; PP2A; p38 MAPK; caspases; signal transduction; inflammation; Apoptosis; human neutrophils;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Humana neutrofiler är vita blodkroppar med den kortaste livslängden. Varje dag frisätts det miljoner neutrofiler från benmärgen till blodet. Från blodbanan är neutrofiler de första celler som anländer och samlas i en infekterad vävnad. Neutrofiler är mest kända för deras anti-mikrobiella funktion. LÄS MER

 2. 2. Cell cycle perspectives on breast cancer cell behaviour

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Pontus Berglund; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; invasion; breast cancer; migration; proliferation; cyclin D1; cyclin E;

  Sammanfattning : Uncontrolled proliferation and the capacity to infiltrate surrounding tissues are two important characteristics of aggressive tumour cells. Previous observations in both colorectal cancer and basal cell carcinoma indicated that infiltrative tumour cell behaviour might be counteracted by a high proliferative activity, suggesting a coordination of these two activities at the cellular level. LÄS MER

 3. 3. Cyclin A1 Expression and Regulation in Hematopoietic and Leukemic Cells

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Jenny Ekberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; AML; cyclin A1; apoptosis; cell cycle regulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Man har tidigare sett att patienter med akut myeloisk leukemi (AML) har förhöjda nivåer av det cellcykelreglerande proteinet cyklin A1 och överuttryck av cyklin A1 i de myeloiska cellerna hos transgena möss resulterade i att mössen utvecklade AML. Syftet med avhandlingen var att ytterligare studera uttrycket och regleringen av cyklin A1 i hematopoetiska celler. LÄS MER

 4. 4. Role of cyclin D1 as an estrogen receptor cofactor and the influence of hypoxia on estrogen receptor regulation, with focus on prognositic and treatment predictive features in breast cancer

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Åsa Kronblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; General pathology; breast cancer; hypoxia; cyclin D1; Cytology; oncology; estrogen receptor; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Målsättningen med detta avhandlingsarbete har varit att undersöka cyklin D1 och HIF-1 i förhållande till ÖR i brösttumörer. Ytterligare en målsättning var att undersöka om cyklin D1 och HIF-1 kan påverka utfallet av tamoxifenbehandling i kliniska bröstcancerstudier. LÄS MER

 5. 5. Proliferation, Invasion and p16 Localisation in Malignancies

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Kristina Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; onkologi; Cytologi; cancerology; Cytology; oncology; skin tumours; invasion; p16; cancer; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; proliferation; General pathology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Okontrollerad proliferation och invasion är två viktiga egenskaper i tumörutveckling och tumörprogression. Tidigare studier har visat att invaderande tumörceller i kolorektalcancer har låg proliferation parallellt med en uppreglering av tumörsuppressorn p16. LÄS MER