Sökning: "asymmetrical relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden asymmetrical relationship.

 1. 1. Brand Trust : Corporate communications and consumer-brand relationships

  Författare :Clara Gustafsson; Per-Olof Berg; Janet L. Borgerson; Douglas B. Holt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brand; Trust; Consumer; Corporate Brand; Relationship; Communication; Asymmetrical Reciprocity; Faithful Shielding; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In the wake of well-known instances of corporate misconduct – for example Enron in the U.S., and Skandia in Sweden – consumers ask for more transparent corporate brand practices to make corporate brands trustworthy. LÄS MER

 2. 2. Klassrummets relationsetik : Det pedagogiska mötet som etiskt fenomen

  Författare :Anders Holmgren; Gun-Marie Frånberg; Kennert Orlenius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher-student relationship; Emmanuel Lévinas; relational ethics; responsibility; teaching; Saying; the Other; face; asymmetrical relationship; alterity; vulnerability; uncertainty; classroom communication; exposure; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The main purpose of the present study is to explore how the ethical relationship between teacher and student in the classroom can be described and understood from the approach of the French philosopher Emmanuel Lévinas. I also examine the theoretical concepts that can be derived from Lévinas’ ideas in order to be able to interpret the manner in which this ethical relationship manifests itself in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Tjänstemötet : Interaktionens kommersiella, byråkratiska och social logik

  Författare :Annika Åberg; Jan Ch Karlsson; Patrik Larsson; Lars Ivarsson; Lennart G. Svensson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service encounter; social interaction; insurance business; institutional roles; asymmetrical interaction; relational talk; instrumental talk; conversational analysis; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is interaction in the service encounter. The aim is to describe and explain the service encounter interaction with a special focus on the social and organisational context. LÄS MER

 4. 4. Lärare av idag : om konstitutioneringen av identitet och roll

  Författare :Göran Brante; Torgny Ottosson; Carola Aili; Dennis Beach; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; teacher work conditions; work complexities; relations; Education; Pedagogik; pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER

 5. 5. Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll

  Författare :Göran Brante; Torgny Ottosson; Carola Aili; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogy; teacher work conditions; relations; work complexities; pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER