Sökning: "asymmetrical relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden asymmetrical relationship.

 1. 1. Brand Trust : Corporate communications and consumer-brand relationships

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Gustafsson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration; Brand; Trust; Consumer; Corporate Brand; Relationship; Communication; Asymmetrical Reciprocity; Faithful Shielding; Faithful Shielding.;

  Sammanfattning : In the wake of well-known instances of corporate misconduct – for example Enron in the U.S., and Skandia in Sweden – consumers ask for more transparent corporate brand practices to make corporate brands trustworthy. LÄS MER

 2. 2. Klassrummets relationsetik Det pedagogiska mötet som etiskt fenomen

  Detta är en avhandling från Umeå : Fakultet för lärarutbildning

  Författare :Anders Holmgren; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher-student relationship; Emmanuel Lévinas; relational ethics; responsibility; teaching; Saying; the Other; face; asymmetrical relationship; alterity; vulnerability; uncertainty; classroom communication; exposure; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The main purpose of the present study is to explore how the ethical relationship between teacher and student in the classroom can be described and understood from the approach of the French philosopher Emmanuel Lévinas. I also examine the theoretical concepts that can be derived from Lévinas’ ideas in order to be able to interpret the manner in which this ethical relationship manifests itself in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Tjänstemötet Interaktionens kommersiella, byråkratiska och social logik

  Detta är en avhandling från Universitetsbiblioteket, Karlstad University Press

  Författare :Annika Åberg; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap; service encounter; social interaction; insurance business; institutional roles; asymmetrical interaction; relational talk; instrumental talk; conversational analysis;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is interaction in the service encounter. The aim is to describe and explain the service encounter interaction with a special focus on the social and organisational context. LÄS MER

 4. 4. Lärare av idag om konstitutioneringen av identitet och roll

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Göran Brante; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogy; teacher work conditions; work complexities; relations; pedagogy; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis comprises four articles and a summarizing text. The articles build on three sets of data regarding various aspects of the teaching profession. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan individualister Reklamproduktion i prat och praktik

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Vaigur; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation lies in the complicated power struggle between supplier and client in knowledge work; the orchestration of the collaboration’s interaction process in a socially and politically relevant way; and the construction, management and maintenance of various images of collaboration – “the asymmetrical”, where one of the parties dominates, and “the symmetrical”, where both parties are on equal footing. The dissertation shows when, where, how and why the orchestration of the interaction process works. LÄS MER