Sökning: "Arbetsvetenskap och ergonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 557 avhandlingar innehållade orden Arbetsvetenskap och ergonomi.

 1. 1. Virtual Reality Platform for Design and Evaluation of the Interaction in Human-Robot Collaborative Tasks in Assembly Manufacturing

  Författare :Patrik Gustavsson; Anna Syberfeldt; Magnus Holm; Lihui Wang; Magnus Wiktorsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production and Automation Engineering; Produktion och automatiseringsteknik;

  Sammanfattning : Industry is on the threshold of the fourth industrial revolution where smart factories area necessity to meet customer demands for increasing volumes of individualized products. Within the smart factory, cyber-physical production systems are becoming important to deal with changing production. LÄS MER

 2. 2. Co-Creators of Scope of Action : An exploration of the dynamic relationship between people, IT, and work in a nursing context

  Författare :Veronica Köhler; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi; Computer science; Datavetenskap; Economics; Nationalekonomi; Datateknik; Computer engineering; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Information Technology (IT) is today widespread in our work places, in our spare time and in our society overall. Implementations of IT in organizations come with high expectations on effectiveness, revenue, smoother work processes and so on. LÄS MER

 3. 3. On Safe Collaborative Assembly With Large Industrial Robots

  Författare :Varun Gopinath; Kerstin Johansen; Johan Ölvander; Micael Derelöv; Michael Hofbaur; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis pertains to industrial safety in relation to human-robot collaboration. The aim is to enhance understanding of the nature of systems where large industrial robots collaborate with humans to complete assembly tasks. This understanding may support development and safe operations of future collaborative systems. LÄS MER

 4. 4. Självständighetens livsform(er) och småföretagande : tillämpning och utveckling av realistisk livsformsanalys

  Författare :Tuula Bergqvist; Jan Ch Karlsson; Tora Friberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Life mode analysis; independent life mode; small firms; entrepreneurship; trust; flexibility; commodity and service production; expansion; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the realist life mode analysis, especially the independent life mode, and the empirical field of entrepreneurship – running a small firm. The aim is to broaden the general understanding for entrepreneurship to include non-capitalistic rationality through application and development of realist life mode analysis. LÄS MER

 5. 5. Städares arbete och hälsa : Utmaningar och möjligheter i städbranschen

  Författare :Therese Öhrling; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar hur städares arbetsmiljö och hälsa kan förbättras om en bred arbetsmiljösatsning, som både innefattar fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, genomförs. Resultaten visar även att det finns ett samband mellan god arbetsmiljö för städare och konkurrensfördelar för den städorganisation som uppnår god arbetsmiljö. LÄS MER