Sökning: "Kennert Orlenius"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Kennert Orlenius.

 1. 1. Det politiska rummet : villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar

  Författare :Erik Andersson; Carsten Ljunggren; Kennert Orlenius; Maria Olson; Tobias Olsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political socialisation; political action; public sphere; agonism; digital media; net community; case study; education; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim is to analyse the institutional character of, and the on-going communication in, a net community organised by and for young people. This is achieved using terms of conditions for situational political socialisation – a situation in a specific context in which the participants, within the battle between different groups attempting to organise society through interaction and action, adopt political preferences and skills. LÄS MER

 2. 2. Demokratins Stöttepelare : En studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar

  Författare :Ann Bernmark-Ottosson; Bo Dahlin; Kennert Orlenius; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conceptions of democracy; didactics of social science; phenomenography; democratic values; teacher training; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse and describe the way prospective teachers of social science understand democracy and its conditions, and, on the basis of these descriptions, to discuss the actual and possible forms and contents of teaching democracy both in upper secondary school and in teacher training.The assumption is that students’ conceptions of democracy are influenced by the society they live in and the education they receive. LÄS MER

 3. 3. Klassrummets relationsetik : Det pedagogiska mötet som etiskt fenomen

  Författare :Anders Holmgren; Gun-Marie Frånberg; Kennert Orlenius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher-student relationship; Emmanuel Lévinas; relational ethics; responsibility; teaching; Saying; the Other; face; asymmetrical relationship; alterity; vulnerability; uncertainty; classroom communication; exposure; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The main purpose of the present study is to explore how the ethical relationship between teacher and student in the classroom can be described and understood from the approach of the French philosopher Emmanuel Lévinas. I also examine the theoretical concepts that can be derived from Lévinas’ ideas in order to be able to interpret the manner in which this ethical relationship manifests itself in the classroom. LÄS MER

 4. 4. Utsatta elevers maktlöshet : en studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9

  Författare :Hélène Jenvén; Kennert Orlenius; Emma Arneback; Odd Lindberg; Christina Osbeck; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relations; peer groups; positions; norms; victimization; case study; action research;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how everyday social interactions and relations in a school class in years 8-9 are experienced by pupils and teachers and how they can be understood and improved. The research design is an action research approach and is carried out as a case study involving four teachers and 24 pupils. LÄS MER

 5. 5. Naturorienterad utbildning i förskolan : Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Författare :Susanne Klaar; Johan Öhman; Kennert Orlenius; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER