Sökning: "TIMP- 3"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden TIMP- 3.

 1. 1. The Prognostic and Treatment Predictive Value of Proliferation and TIMP-1 in Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Oncology, Lund

  Författare :Marie Klintman; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; predictive marker; resistance; prognostic factor; proliferation; prospective; TIMP-1; Ki67; S-phase; MAI; PPH3; cyclin B1; cyclin A; node-negative; validation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar mer än 8000 kvinnor i Sverige i bröstcancer, och 5 år efter diagnos är nära 90% fortfarande i livet. Trots att prognosen för majoriteten av patienterna är god, dör 1400 kvinnor årligen av bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Migration on extracellular matrix surface and infiltration into matrix - two distinguishable activities of human T cells

  Detta är en avhandling från Oncology, Lund

  Författare :Jyrki Ivanoff; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; extracellular matrix; fibronectin; collagen type IV; laminin; neuropeptide; chemokine; TIMP-1; MMP-9; T cells; Migration; Immunologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi; Clinical Immunology; klinisk immunologi;

  Sammanfattning : Migration of T-lymphocytes on a surface coated with extracellular matrix (ECM) components (two-dimensional (2-D) migration) and migration (infiltration) into a matrix (Three-dimesional (3-D) migration) are complex events and the underlying mechanisms are not yet fully understood. Here 2-D and 3-D migration were studied by use of seven leukemic T-cell lines representing discrete differentiation stages, a non-leukemic T-cell clone, and normal peripheral blood T cells. LÄS MER

 3. 3. Extracellular matrix remodelling proteases in acute appendicitis and their impact on appendiceal perforation

  Detta är en avhandling från Oncology, Lund

  Författare :Anna Solberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; appendicitis; perforation; extracellular matrix; MMP-9; TIMP-1; uPA; PAI-1;

  Sammanfattning : Abstract Background Appendicitis is associated with varying degradation of extracellular matrix involved in tissue injury. The principal aim of this study was to investigate whether immunoreactive techniques could illustrate the course and severity of appendicitis and separate the different inflammatory grades, phlegmonous, gangrenous and perforated appendicitis, from each other and from uninflamed appendix. LÄS MER

 4. 4. Expression and regulation of MMP-1 and MMP-3 in human gingival fibroblasts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Odontology

  Författare :Helena Domeij; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Matrix metalloproteinases; tissue inhibitor of metalloproteinases; gingival fibroblasts; monocytes; periodontal diseases;

  Sammanfattning : Matrix metalloproteinases (MMPs) are a group of proteolytic enzymes collectively responsible for the metabolism of extra cellular matrix components. Disturbance of the physiological balance between MMPs and their endogenous inhibitors, tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs), is implicated in several inflammatory diseases characterized by tissue degradation. LÄS MER

 5. 5. Rectal Cancer - Tumor Biology and Prognostic Markers

  Detta är en avhandling från Eva Fernebro

  Författare :Eva Fernebro; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prognostic markers; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; immunohistochemistry IHC ; chromosomal instability CIN ; microsatellite instability MSI ; tissue microarray TMA ; tissue inhibitor of metalloproteinase 1 TIMP-1 ; Rectal cancer; soluble urokinase plasminogen activator receptor suPAR ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjock- och ändtarm drabbar årligen drygt 5000 svenskar. En rad faktorer har satts i samband med tumöruppkomst i tarmen, bl a ärftlighet, inflammatorisk tarmsjukdom, kost och motion, men det är till stor del okänt hur dessa faktorer orsakar cancerutveckling. LÄS MER